Rólunk

Kik vagyunk?

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC) elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.

A széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésben és innovatív módszertannal készülő kutatások eredményei közvetlenül hasznosíthatók a felsőoktatási szektoron belül és pozitív befolyással bírhatnak a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac együttműködésére.

Büszkék vagyunk arra, hogy kutatásainkban aktív szerepet vállalnak hallgatóink és kollégáink, akikkel részvételi kutatásainkban közösen tárjuk fel a szektor fő problémáit, a kérdéseket, lehetőségeket, valamint a válaszokat és javaslatokat. Kiválósági Központunk – összhangban a BGE újraszervezett tudományos és kutatási tevékenységével – hatékonyan támogatja az Egyetem fenntarthatósági és vállalkozásbarát stratégiáját.

A kiválósági központ vezetője Géring Zsuzsanna (PhD), szakmai vezetője Király Gábor (PhD). Nicholas Chandler (PhD) kutatóval és oktatóval, Csillag Sára (PhD) senior kutatóval, Fehér Katalin (PhD) tudományos főmunkatárssal, valamint Miskolczi Péter és Rakovics Márton junior kutatókkal kiegészülve közösen dolgozunk azon, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a felsőoktatás jövőjéről, kihívásairól és lehetőségeiről. Természetesen munkánkat további kutató, oktató kollégák és hallgatók is segítik.

Géring Zsuzsanna, PhD – FHERC vezető

Géring Zsuzsanna, közgazdász-szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) tudományos munkatársa. Diplomáját 2002-ben szerezte, majd 2015-ben doktorált a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában. Doktori disszertációjában a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálatával foglalkozott. 2015-2017 között vezette a BGE Felsőoktatás-kutatás csoportját, ahol a felsőoktatás jövője, valamint a felsőoktatás társadalmi szerepe és felelőssége témákkal foglalkozott. Emellett a kevert szövegelemzési módszerek, a tartalomelemzés és diskurzuselemzés területén kutat és publikál. 2018 júliusától az ISA RC07 Futures Research kutatói hálózat vezetőségi tagja.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Zsuzsanna Géring, Gábor Király, Sára Csillag, Gergely Kovács, Alexandra Köves, Tamás Gáspár (2018) Vision(s) of the University. Applying Participatory Backcasting to Study the Future of Higher Education. JOURNAL OF FUTURE STUDIES 22:(4) pp. 61-82.
 • Géring Zsuzsanna (2017) Kevert szövegelemzési módszertan alkalmazása gazdasági és társadalmi jelenségek vizsgálatához: Online CSR-kommunikáció vizsgálata tartalomelemzéssel és diskurzuselemzéssel. VEZETÉSTUDOMÁNY 48:(4) pp. 55-66.
 • Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Köves Alexandra, Csillag Sára, Gáspár Tamás (2017) Participatory Methods in Futures Studies. A Vision-Construction Process About the Future of Higher Education. In: Flett Bronia (szerk.) Sage Research Methods Cases. London: SAGE Publications. [online] (ISBN:9781473997226) 

Teljes publikációs lista ITT.

Király Gábor, PhD – FHERC szakmai vezető

Király Gábor szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatója, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének oktatója. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Jelenleg. Az utóbbi években több kutatási területen – WLB, felsőoktatáskutatás és fenntarthatósággal kapcsolatos tanulmányok – is aktív volt: különszámokat szerkesztett és szerkeszt hazai és nemzetközi folyóiratok számára, tudományos rendezvények és előadások szervezésében vett részt; valamint gyakran publikál a hazai és nemzetközi vezető folyóiratokban. Jelenleg kutatóként leginkább a tanulás, a részvételi szemlélet és a szervezetkutatás összefüggéseivel, valamint a kutatásmódszertan kérdéseivel foglalkozik.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Király Gábor, Köves Alexandra, Balázs Bálint (2017) Contradictions between political leadership and systems thinking. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 170:(1) pp. 134-143.
 • Király Gábor, Köves Alexandra, Pataki György, Kiss Gabriella (2016) Assessing the Participatory Potential of Systems Mapping. SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE 33:(4) pp. 496-514.
 • Király Gábor, Géring Zsuzsanna, Köves Alexandra, Csillag Sára, Kováts Gergely (2016) Constructing Future Visions about Higher Education with Participatory Methods. In: Jeroen Huisman, Malcolm Tight (szerk.) Theory and Method in Higher Education Research. Volume 2. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2016. pp. 95-114. (ISBN:978-1-78635-895-0)

Teljes publikációs lista ITT.

Nicholas Chandler, PhD – projektvezető

Dr. Nick Chandler 1997 óta dolgozik a Budapesti Gazdasági Egyetemen, jelenleg adjunktusi és kutatói pozícióban. Doktori fokozatát a Pannon Egyetemi Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerezte Menedzsment tudományokból. Az elmúlt években számos kurzust vezetett, többek közt a Stratégiai Menedzsment, az Üzleti Gazdaság, és az Emberi Erőforrás Menedzsment területén, valamint vendégoktatója a franciaországi Lille Egyetemnek. Kutatási területei közé tartozik a szervezeti kultúrák komplexitása, a családi vállalkozások és a hallgatói csalás vizsgálata. Jelenleg három kutatásban is aktív szerepet vállal: a vállalati kultúra, a felsőoktatás etikai aspektusa és a családi vállalkozások kultúrája témáiban. Bírálóként hozzájárul több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztési folyamatához (pl. Personnel Review, és Evidence-based HRM), valamint nemzetközi konferenciák jelentkezőinek kiválasztásához (pl. British Academy of Management, EURAM). Emellett az Institute for Social and European Studies (ISES; magyarul: Társadalomtudományok és Európatanulmányok Intézete) társkutatója, és a 2017-es EURAM konferencia egyik témavezetője.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Nick Chandler, Heidrich Balázs, Kása Richárd (2017) Everything changes? A repeated cross-sectional study of organisational culture in the public sector. JOURNAL OF EVIDENCE-BASED HRM– A Global Forum for Empirical Scholarship, (3) Special Issue
 • Kováts, Heidrich Balázs, Nick Chandler (2017) The pendulum strikes back? An analysis of the evolution of Hungarian higher education governance and organisational structures since the 1980s, EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 16:(3) pp. 1-20.
 • Heidrich Balázs, Kása Richárd, Wesley Shu, Nick Chandler (2015) Worlds Apart But Not Alone: How Wiki Technologies Influence Productivity And Decision-Making In Student Groups, DECISION SCIENCES JOURNAL OF INNOVATIVE EDUCATION 13:(2) pp. 221-246.

Teljes publikációs lista ITT.

Csillag Sára, PhD – senior kutató

A Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos rektorhelyettese, a Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék vezetője, egyetemi docens. 1997-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (most Budapesti Corvinus Egyetem) vezetés-szervezés és szociológia szakirányokon. Ugyanitt, a Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerzett Ph.D. fokozatot “Az emberi erőforrás menedzsment, mint morális útvesztő” című disszertációjával, amely 3. díjat nyert az EDAMBA (European Doctoral Association in Management and Business Administration) nemzetközi versenyén.

Meghatározó kutatási területei az emberi erőforrás menedzsment és etika, társadalmi felelősségvállalás és oktatása, felelős menedzsment, megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrációja, szociális vállalkozók.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Sára Csillag, Zsuzsanna Győri, Réka Matolay (2018) Two Worlds Apart? Corporate Social Responsibility and Employment of People with Disabilities, In Ralph Tench, Brian Jones, William Sun (eds.) The Critical State of Corporate Social Responsibility in Europe. London: Emerald Publishing Limited, pp. 57-81.
 • Csillag Sára, Csizmadia Péter, Kinga Kerekes, Monica Zaharie (2017) Business mentors’ competences in intensive learning environments: lessons from an empirical research, MANAGERIAL CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY SOCIETY 10:(1) pp. 102-107.
 • Csillag Sára, Kocsis Mihály, Balázs Éva, Udvarhelyi Tessza, Vágó Irén (2016) Eight-Point Project: Action Research, as a Development Tool for Non-Profit Organizations. In: Vojko Potocan (szerk.) Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations. Hershey (PA): IGI Global pp. 483-498.

Teljes publikációs lista ITT.

Fehér Katalin, PhD – tudományos főmunkatárs

Dr. habil. Fehér Katalin újmédia-kutató és a digitális trendek szakértője. A Budapesti Gazdasági Egyetem Kibergazdasági Kutatóközpontjának és a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központjának tudományos főmunkatársa, a KOME tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Masaryk University és a University of Lower Silesia vendégprofesszora. A jövő a jelenben érdekli, ezen belül is az új média trendek és a digitális kultúra, a digitális identitás és a közösségi média, illetve az okos környezetek és a mesterséges intelligencia hatásai. Nemzetközi tapasztalatait az USA-ban, Délkelet-Ázsiában, Skandináviában és a Távol-Keleten szerezte meg.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Feher, K. (2018) Issues and Consultation Platform in Contemporary Smart or ANI Environments. Fourteenth International Conference on Technology, Knowledge, Society. New York, St. John’s University, Paper 6.
 • Fehér Katalin (2018) A mérföldkő elérkezett – okosból intelligens, városból ökoszisztéma, tudásmegosztásból konzultáció. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49 (7-8). pp. 52-60.
 • Feher, K. (2017) NetFrameWork and the Digitalized-Mediatized Self, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 8:(1) 111–126.

Teljes publikációs lista ITT.

Rakovics Márton – junior kutató

Rakovics Márton, szociológus, survey-statisztikus, az ELTE TáTK Statisztika Tanszék egyetemi tanársegédje, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a társadalmi hálózatok dinamikus modellezése. Egyéb kutatási témái az adatbányászati és szövegbányászati módszerek társadalomtudományos alkalmazása, valamint biostatisztikai-sporttudományi területen biomarkerek elemzése.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

 

Együttműködések, tagságok:

GEMS – Global Essay Mills Survey

MMIRA – Mixed Methods International Research Association

NFKK – Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

RC07 Futures Research – International Sociological Association