Főoldal

Napjainkban a gyorsütemű technológiai fejlődés párhuzamosan zajlik a gazdasági és társadalmi folyamatokkal. Igen jelentős változások érzékelhetők a globalizáció, a negyedik ipari forradalom, az online világ vagy a média területén, amelyek alapjaiban változtatják meg az oktatás kereteit és a hasznosítható tudás fogalmát.

Ennek megfelelően az oktatási rendszer és különösen a felsőoktatás erősen jövőorientált, hiszen célja, hogy az általa átadott és létrehozott tudást a hallgatók a jövőben hasznosítani tudják. Köztudott, hogy a gazdasági és társadalmi és technológiai átalakulások nagy befolyással bírnak a munkaerőpiaci folyamatokra, ennek megfelelően pedig az elhelyezkedési lehetőségekre, de ez a hatás számos más színtéren is megjelenik, például innovációk, ötletek megvalósításának formájában, szervezeti fejlesztésekben vagy akár társadalmi problémák megoldásában. Ez a széles spektrum egyben azt is jelenti, hogy a felsőoktatásnak nemcsak alkalmazkodnia kell a munkaerőpiaci, gazdasági és társadalmi változásokhoz, hanem alakítania is kell a változásokat előidéző folyamatokat.

Mit tehet azonban a felsőoktatás, amikor ezek a változások egyszerre számos területen és nagyon gyorsan jelentkeznek? Vajon milyen hatással vannak mindezen változások a felsőoktatásra? Mi a felsőoktatás társadalmi szerepe és feladata a megváltozott keretek között? Hogyan tud ezekre a tendenciákra a képzési rendszer reagálni vagy éppen hogyan tud ezen folyamatok aktív, tevékeny alakítója lenni? Hogyan lehet fenntartható felsőoktatási képzést, tudást biztosítani és milyen szempontok figyelembevételével lehet fenntartható felsőoktatási intézményeket létrehozni?

A Budapesti Gazdasági Egyetem, mely hallgatói létszámát tekintve a hatodik legnagyobb felsőoktatási intézmény, egyben pedig a legmeghatározóbb üzleti képzést nyújtó alkalmazott tudományok egyeteme Magyarországon, hagyományosan szoros együttműködésben áll a vállalati szférával.  Oktatási portfóliója vállalati visszajelzések figyelembevételével készül, és folyamatosan törekszik olyan alkalmazott kutatások kialakítására, amelyek eredményei vagy magába a felsőoktatási szektorba csatolhatók vissza, vagy a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac eredményesebb együttműködését eredményezhetik.

Ennek szellemében, azzal a céllal indítottuk el a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központunkat (FHERC), hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítsük a fenti kérdések megválaszolását. Véleményünk szerint a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek egyaránt fontosak az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.

Az FHERC tevékenysége részeként összefogja a témával kapcsolatos Egyetemen belüli kutatómunkát, közzéteszi annak eredményeit, valamint aktívan pályázik új hazai és nemzetközi akadémiai kutatásokban való részvételre.

Publikációink az MTMT-ben: itt.