Változó digitalizációs és szocializációs elvárások a felsőoktatásban a COVID-19 járvány előtt és után – új tudományos publikáció

Megjelent Fűzi Beatrix, Géring Zsuzsanna és Szendrei-Pál Eszter új cikke Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses címmel az Educational Review-ban. Kutatócsoportunk tagjai friss publikációjukban a koronavírus hatásait vizsgálták a felősoktatás fontosabb szereplőinek felsőoktatással kapcsolatos elvárásaira. Kutatásukban a horizon scanning megközelítést alkalmazva elemeztek akadémiai és szakértői forrásokat, hogy feltárják a különböző érintett csoportok felsőoktatással kapcsolatos elvárásait és azok változásait az elmúlt években. A feltárt elvárások közül kiemelkedő figyelmet fordítottak a felsőoktatási szereplők digitalizációval és szocializációval kapcsolatos igényeire,…

Tovább »

Az innovatív felsőoktatás jövőjének előmozdítása a mesterképzéseken keresztül – új tudományos publikáció

Megjelent Fehér Katalin, Géring Zsuzsanna és Király Gábor új cikke Promoting the future of innovative higher education through thousands of master’s programmes STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market címmel a Society & Economy-ban. A tanulmányban a kutatók nemzetközi elemzésüket mutatják be, melyben mesterképzések leírásaiban vizsgálták, hogy a leginnovatívabb felsőoktatási intézmények programjai hogyan reflektálnak a gyorsan változó szocio-ökonómiai és technológiai környezetre, illetve hogyan jelenik meg bennük az intézmények jövőképe. A tanulmányban a Thomson Reuters 100 leginnovatívabb egyetemet tartalmazó rangsorából 30 választott egyetem…

Tovább »

Szakmai blog megjelenés és podcast a halálhoz való viszonyunk és a fenntarthatóság kapcsolatáról

Kutatócsoportunk szakmai vezetője, Király Gábor és Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a Hochschule für Philosophie München Kontrapunkte című szakmai blogján publikáltak. A bejegyzésben a kutatók a klímaváltozás végzetes kimenetelével való mindennapi szembesülést kötik össze a nyugati társadalmak halálhoz való viszonyával, és arra adott reakcióival. Becker nyomán, Greenberg és Solomon terrormenedzsment elméletéből kiindulva Köves és Király arra a következtetésre jutnak, hogy a napi szinten a saját haláluk, és az egész bolygó pusztulásának lehetőségével szembesített emberek védekezési mechanizmusként a társadalmi státuszukat erősítő aktusokba, vagyis féktelen…

Tovább »

Nemzetközi publikáció minősített szaklapban

A Discourse & Communication folyóiratban jelent meg Tamássy Réka és Géring Zsuzsanna, kutatócsoportunk junior kutatójának és vezetőjének új publikációja Rich variety of DA approaches applied in social media research: A systematic scoping review címmel. Az egyelőre csak online elérhető cikkben Tamássy és Géring a közösségi média felületekről származó tartalmakon diskurzuselemzési megközelítéseket alkalmazó eddig megjelent kutatásokat elemezték. A kutatók a vizsgált publikációk módszertani és elméleti kereteire helyezték a fókuszt, melynek eredményeként megállapították, hogy a diskurzuselemzés alkalmazása pusztán módszertanként és komplex módszertani és elméleti keretként a legelterjedtebb a vizsgált a korpuszban. Cikkükben továbbá…

Tovább »

A hallgatók ábrázolása – konferencia-előadás az ISA RC33 konferencián

Az International Sociological Association (ISA) RC33 on Logic and Methodology online konferenciáján adott elő Rakovics Márton szeptember 9-én. A nyelvelemzés-fókuszú szekcióban kutatónk a Tamássy Rékával, Géring Zsuzsannával és Király Gáborral közös, jelenleg is zajló kutatást mutatta be. A prezentált elemzés célja a hallgatók egyetemi szövegekben való ábrázolásának feltérképezése. Ehhez kutatóink a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bemutatkozó szövegeit vették alapul, melyben a hallgatókra használt kifejezéseket és az ezekkel együtt járó igéket vizsgálták. Az elemzés elméleti keretét a kortárs diskurzuselméletek…

Tovább »

Jövőábrázolások – előadás a European Sociological Association online konferencián

A European Sociological Association (ESA) 2021-es online konferenciáján adtak elő kutatóink szeptember 3-án. Géring Zsuzsanna és Király Gábor prezentációjukban a Rakovics Mártonnal és Tamássy Rékával közösen készült kutatásukat mutatták be, melyben a felsőoktatási intézmények jövőábrázolását elemezték. Kutatóink a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bemutatkozó szövegeiben térképezték fel a ’future’ kifejezés használatát. Az elemzés alapja az a feltételezés, hogy az egyetemek szervezeti legitimációjának fontos eszköze a szervezeten kívüli kommunikáció, különösképpen a szervezet jövőbeli szerepének diszkurzív megalkotása és fontosságának hangsúlyozása.  A kutatás…

Tovább »

Nottinghami Egyetem címzetes docense lett az FHERC szakmai vezetője

Király Gábort, az Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ szakmai vezetőjét, 2021. augusztus 1-től a Nottinghami Egyetem címzetes egyetemi docensévé nevezték ki. Az együttműködés keretében Király Gábor a következő 3 évben a Nottinghami Egyetem oktatáskutatással foglalkozó egységével (School of Education) dolgozik együtt. A közös munka kiterjed egyrészt kutatásmódszertani workshopok tartására, másrészt az oktatás és a munka jövőjével kapcsolatos közös kutatásokban való részvételre. Ez a kinevezés továbbá nagyszerű lehetőséget teremt a két intézmény közötti további kutatási kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére is.

Tovább »

Szerkesztett tanulmánykötetben publikált kutatónk

  Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője kevert módszertanú diskurzuselemzést bemutató fejezetet publikált a The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis című szerkesztett kötetben. A most megjelent, kevert módszertanokra fókuszáló kötet bemutat kvantitatív és kvalitatív gyökerű megközelítéseket is, külön kitérve azon módszertanokra, amelyek természetüknél fogva kevert szemléletűek. A Géring Zsuzsanna által jegyzett fejezet a kevert módszertanú diskurzuselemzés (Mixed Methodological Discourse Analysis) definícióját, különböző alkalmazási lehetőségeit, korlátjait és alkalmazásának lépéseit járja körül. Géring kevert diskurzuselemzést alkalmazó kutatások példáján keresztül mutatja be az egyes, a kutatás során…

Tovább »

Részvétel a nemzetközi ‘University and Industry Innovation Network’ online konferencián

2021.06.14-16 között rendezték meg idén a ‘University and Industry Innovation Network’ online konferenciát, melyen három kutatónk képviselte központunkat egy közös kutatással. Szendrei-Pál Eszter, Király Gábor és Rakovics Márton angol nyelvű előadásának címe “Do top business schools claim to equip students with the skill of tomorrow?”. Kutatásukban a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzésének online programleírásait elemzik. A szövegelemzés középpontjában a jövő készségei voltak, melyek megjelenését csoportokba rendezve vizsgáltak a korpuszon. Kutatásuk eredményeként 4 kategóriába tudták rendezni az egyetemeket attól függően, hogy mely jövő…

Tovább »

Módszertani workshop a szövegbányászatról

Szövegbányászati módszertani workshop vendége volt Géring Zsuzsanna, kutatócsoportunk vezetője. A június nyolcadikán tartott online workshop fókuszának középpontjában a nagyméretű szöveges adatok számítógépes elemzése, és szociológiában való alkalmazása volt. Az eseményen kutatócsoportunk vezetője mellett Barna Ildikó, Bodor Péter, Kmetty Zoltán, Ring Orsolya és Sik Domonkos számoltak be saját tapasztalataikról és meglátásaikról a szövegbányászati módszerekkel kapcsolatban. A szövegbányászati módszerek – az egyre növekvő digitális és internetes adatfelhalmozástól nem függetlenül – egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mind a nemzetközi mind a hazai tudományos térben. A szociológia sem kivétel ez…

Tovább »