SRHE konferencián járt központunk junior kutatója

December 6-8 között rendezték meg a „Society for Research into Higher Education – Higher Education Research, Practice, and Policy: Connections & Complexities” konferenciát az Egyesült Királyságban, Birmingham-ben. Kutatóközpontunk egyik tagja, Szendrei-Pál Eszter is bemutatta kutatását, melynek középpontjában az oktatható vállalkozói és jövő készségek, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási módszerek álltak. Előadásának címe: „Which future skills and entrepreneurial skills are teachable at universities and what are the currently applied teaching methods?”   A konferenciáról bővebb információ ITT érhető el.

Tovább »

’Az üzleti felsőoktatás jövője’ zárókonferencia

2023. november 21-én megrendezésre került a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ ’Az üzleti felsőoktatás jövője’ (FK127972) OTKA pályázatának zárókonferenciája.   Az öt éves (2018-2023) projekt eredményeként összesen 49 publikáció és 17 folyóirat-cikk született, melyekből 9 magas minősítésű nemzetközi folyóiratban jelent meg, kettőt pedig MTA Publikációs Nívódíjjal jutalmaztak.   A zárókonferencián ezekből szemezgetve 4 előadásban mutattuk be kutatásunk két fő ágát: a vezető üzleti képzések külső kommunikációjának és diskurzusának elemzését, illetve a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos szcenáriókat és elvárásokat. A konferencia zárásaként a résztvevőknek szervezett workshopot Király Gábor, kutatócsoportunk…

Tovább »

Az FHERC égisze alatt megrendeztük az első intenzív heti kurzusainkat

Az egyetemi projekt-hét alkalmával két kurzust is szerveztünk az FHERC kötelékében lévő kutatók és oktatók vezetésével, a Kutatóközpont témáihoz és módszertanaihoz kapcsolódva. Az egyik képzés a ‘Hogyan kutatható és milyen is a munkavállaló az egyetemről kilépve?’ címmel indult. A kurzus folyamán hallgatóink a meghívott neves vendég előadóinkkal folytatott beszélgetések során betekintést nyertek a fiatal diplomás pályakezdők munkaerő-piaci helyzetébe, miközben e  a kvalitatív módszertani jártasságukat is fejleszthették. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást az előadások előadások sorrendjében: Velencei Jolán, Tóth-Téglás Tünde és Andicsku Anett. Oktatók: Kolnhofer-Derecskei Anita és Reicher Regina.…

Tovább »

Két publikációnk MTA Nívódíjat kapott

A Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság 2022-es Publikációs Nívódíjának II. helyezettje Csillag Sára, Király Gábor, Rakovics Márton és Géring Zsuzsanna Agents for sustainable futures? The (un­fulfilled) promise of sustainability at leading business schools című cikke, mely a Futures folyóiratban jelent meg. Kollégáink kutatásukban a magasan rangsorolt, gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmények külső kommunikációjában elemezték a fenntarthatóság megjelenését. A publikáció angol nyelven érhető el itt. Az Albizottság III. díját pedig (megosztva) a Géring Zsuzsanna, Tamássy Réka, Király Gábor és Rakovics Márton által jegyzett The portrayal of the…

Tovább »

Két FHERC tag is csatlakozott az újonnan alakult MTA Felsőoktatás-pedagógiai albizottsághoz

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetője, Géring Zsuzsanna, valamint Kováts Gergely (BCE – NFKK) senior kutatónk is csatlakozott tagként a Magyar Tudományos Akadémia Felsőoktatás-pedagógiai Albizottságához. Az albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik, elnöke Dorner Helga (ELTE), titkára Dringo-Horváth Ida (KRE). Az Albizottság céljai közé tartozik, hogy ösztönözze a hazai felsőoktatás-pedagógiai kutatásokat és kutatás-alapú fejlesztőmunkát, hogy bevonjon fiatal kutatókat a tudományos közösség tevékenységébe és koordinálja az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek és fejlesztőmunkát végző központok együttműködését. Emellett törekszik arra, hogy ösztönözze a nemzetközi…

Tovább »

Tovább folytatódnak az oktatáskutató konferencia-előadásaink

Október végén két rangos pedagógiai témájú konferencia került megszervezésre az ELTE PPK és FTI által: az I. Felsőoktatás-pedagógia Konferencia és a XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. A BGE-ről több tanszék és az OKFI képviselő i is részt vettek az eseményeken előadóként és a hallgatóság soraiban egyaránt. Tagjaink közül Frányó Zsófia mindkét konferencián előadóként szerepelt, a BGE oktatóinak körében készült interjúsorozat eredményeinek bemutatásával. Az egyik előadásban az interjúkból kirajzolódott oktatói célok és küldetések kerültek bemutatásra, valamint azok hallgatóközpontú oktatási megközelítéssel való összefüggései. Az előadás konklúziója, hogy a legtöbb…

Tovább »

Oktatáskutatási előadások – az oktatói szereptől a számvitel és controlling oktatási kihívásaiig

Kutatócsoportunk tagjai több ízben is előadtak oktatáskutatási témában hazai és nemzetközi konferenciákon: A BGE PSZK Kari Tudományos rendezvénysorozat keretében „Szempontok az oktatáskutatáshoz” címmel Frányó Zsófia tartott előadást 2023.október 2-án. Az előadás az oktatáskutatás alapvető kérdéseivel foglalkozott, annak érdekében, hogy inspirációt nyújtson és támogassa a jövőbeni kutatások átgondolt, minőségi megvalósítását. A résztvevők röviden foglalkozhattak a kutatói célkitűzések és döntések kérdéseivel, az oktatáskutatás terén releváns módszertanok összefoglalásával, a hitelesség és a felmerülő lehetséges nehézségek témájával, valamint a felsőoktatáskutatás aktuális irányaival. Az előadást szakirodalmi ajánló és rövid beszélgetés zárta.…

Tovább »

Az FHERC programja is színesítette a Kutatók Éjszakáját

2023 szeptember 29-én A jövő felsőoktatása- az üzleti felsőoktatás jövője címmel tartott szórakoztató és inspiráló workshopot a Kutatók Éjszakáján a Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC). A program célja nem csak a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése volt, de a jövőorientált gondolkodás és rendszerszemlélet fontosságának közös felismerése. A több turnusban meghirdetett játék egy képzeletbeli expedíció szakértői központjába invitálta a résztvevőket, amelynek feladata az volt, hogy egy lakható bolygót készítsen elő az emberi éltere. Minden csoportnak 20 perc állt rendelkezésére, hogy különböző paraméterek kiválasztásával…

Tovább »

Idén először vett részt FHERC kutatója CLADAG konferencián

Az  Olasz Statisztikai Társaság (SIS) Osztályozási és Adatelemzési Csoportja (CLAssification and Data Analysis Group- CLADAG) azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a többváltozós statisztika fejlett módszertani kutatásait és oktatását különös tekintettel az adatelemzés és adatosztályozás területére. A szervezet 1997 óta rendezi meg minden második évben többszázfős nemzetközi konferenciáját, hogy teret adjon a fogalmakkal, a módszerekkel, az algoritmusokkal, a számítási és empirikus eredményekkel kapcsolatos eszmecserére. Idén a konferenciát a festői szépségű tengerparti városka, Salerno hatalmas egyetemi kampuszán tartották szeptember 11 és 13 között. A konferencia legtöbb előadása…

Tovább »

Nemzetközi válogatásba került be írásunk

Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője készített egy esettanulmányt a BGE PSZK karán futó hallgatói Mentorprogramról, ami bekerült egy neves nemzetközi kötetbe, a világról összeválogatott hallgatókat támogató kezdeményezések közé. Augusztusban jelent meg a „Transferring Lives at the Institutional Level. Equity Promotion Initiatives Across the World” című kiadvány, amely az egész világról célzottan gyűjtött össze a hallgatók sikereit és egyenlőségét támogató felsőoktatási kezdeményezéseket. A Közép- és Kelet-Európa fejezetbe beválogatott négy program közé került be a PSZK-n futó Mentorprogramot bemutató rövid elemzés, amelyet Géring Zsuzsanna (Felsőoktatás Jövője Kiválósági…

Tovább »