Lehetőségek és kihívások a felsőoktatásban – szcenárió workshop

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ 2022-ben készített egy riportot „Szcenáriók a felsőoktatás jövőjéről 2022” címmel. A jelentés négy lehetséges jövőt vázol fel a felsőoktatás számára két dimenzió, az oktatás „belső szerkezete” és a programok rugalmassági szintje mentén. Ezeket a szcenáriókat vitatta meg december 12-én nyolc meghívott felsőoktatási szakember három intézményből (Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és BGE). Az oktatók és kutatók az érzéseiken és benyomásaikon túl azokat a lehetőségeket és kihívásokat beszélték át a 4 forgatókönyv kapcsán, amelyek segíthetnek maguknak az intézményeknek felkészülni egy-egy ilyen lehetséges…

Tovább »

Fenntarthatóság (látszata) a vezető gazdasági képzéseken – új tudományos publikáció

Megjelent Csillag Sára, Király Gábor, Rakovics Márton és Géring Zsuzsanna új tudományos publikációja a magas nemzetközi rangsorolású Futures folyóiratban. Az Agents for sustainable futures? The (unfulfilled) promise of sustainability at leading business schools című cikkükben kutatócsoportunk tagjai azt vizsgálták, hogy a világ legjobbra értékelt üzleti iskolái hogyan keretezik a fenntarthatóság tematikáját a képzést ismertető szövegekben. Kevert módszertanú szövegelemzésük eredményeként megállapították, hogy a top üzleti képzések majdnem fele meg sem említi a fenntarthatóságot, sem gazdasági, sem társadalmi kontextusban. És bár a fennmaradó intézmények foglalkoznak valamelyest a problémakörrel,…

Tovább »

A tudomány expanziója – Educatio különszám a közreműködésünkkel

Megjelent az Educatio folyóirat új száma, A tudomány expanziója címmel. A lapszám szerkesztésében kutatócsoportunk szakmai vezetője, Király Gábor is részt vett Kováts Gergely mellett. A két kutató az új lapszám első cikkét is közösen jegyzi, amely itt olvasható. A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére című publikációjukban a tudomány mennyiségi és minőségi változásainak bemutatását követően az expanzió két konkrét hatására fókuszálnak. Elsőként a kutatás funkcióinak differenciálódására, majd pedig a „publish or perish”-ként ismert jelenségre. Előbbi tekintetében az akadémiai kutatás hat társadalmi szerepét mutatják be Marginson…

Tovább »

Szcenáriók a felsőoktatás jövőjéről 2022 – Jelentés

Megjelent kutatócsoportunk, a Felsőoktatás Jövője Kutatóközpont új jelentése, a „Szcenáriók a felsőoktatás jövőjéről 2022” címmel. A jelentés négy lehetséges jövőt vázol fel a felsőoktatás számára. A jelentésben szereplő forgatókönyvek egy átfogó módszertani folyamaton alapulnak, amely magában foglalja a horizon scanninget, a rendszertérképezést és a szcenárió-tervezést. A folyamatot és a jövő-forgatókönyveket Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Miskolczi Péter, Tamássy Réka, Fűzi Beatrix és Szendrei-Pál Eszter dolgozták ki. A négy forgatókönyv két dimenzió mentén oszlik meg: az oktatás „belső szerkezete” (az oktatási programok mikro- vagy holisztikus megközelítése); valamint…

Tovább »

A jövőábrázolás módjai, mint a legitimációs eszközök a felsőoktatásban – új tudományos publikáció

Megjelent Géring Zsuzsanna, Tamássy Réka, Király Gábor és Rakovics Márton új tudományos publikációja a magas nemzetközi rangsorolású Higher Education felsőoktatási szakfolyóiratban. A The portrayal of the future as legitimacy construction: discursive strategies in highly ranked business schools’ external communication című cikkükben kutatóink arra keresték a választ, hogy a világ legjobbnak értékelt gazdasági képzései hogyan érvelnek saját jelen- és jövőbeli létezésük mellett különböző jövőképek felvázolásával. A négy kutató a Times Higher Education 2019-es gazdasági képzéseket rangsoroló toplistájának első száz egyetemét vizsgálta. Kutatásukhoz ezen képzések online leírásait…

Tovább »

Változó digitalizációs és szocializációs elvárások a felsőoktatásban a COVID-19 járvány előtt és után – új tudományos publikáció

Megjelent Fűzi Beatrix, Géring Zsuzsanna és Szendrei-Pál Eszter új cikke Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses címmel az Educational Review-ban. Kutatócsoportunk tagjai friss publikációjukban a koronavírus hatásait vizsgálták a felősoktatás fontosabb szereplőinek felsőoktatással kapcsolatos elvárásaira. Kutatásukban a horizon scanning megközelítést alkalmazva elemeztek akadémiai és szakértői forrásokat, hogy feltárják a különböző érintett csoportok felsőoktatással kapcsolatos elvárásait és azok változásait az elmúlt években. A feltárt elvárások közül kiemelkedő figyelmet fordítottak a felsőoktatási szereplők digitalizációval és szocializációval kapcsolatos igényeire,…

Tovább »

Az innovatív felsőoktatás jövőjének előmozdítása a mesterképzéseken keresztül – új tudományos publikáció

Megjelent Fehér Katalin, Géring Zsuzsanna és Király Gábor új cikke Promoting the future of innovative higher education through thousands of master’s programmes STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market címmel a Society & Economy-ban. A tanulmányban a kutatók nemzetközi elemzésüket mutatják be, melyben mesterképzések leírásaiban vizsgálták, hogy a leginnovatívabb felsőoktatási intézmények programjai hogyan reflektálnak a gyorsan változó szocio-ökonómiai és technológiai környezetre, illetve hogyan jelenik meg bennük az intézmények jövőképe. A tanulmányban a Thomson Reuters 100 leginnovatívabb egyetemet tartalmazó rangsorából 30 választott egyetem…

Tovább »

Szakmai blog megjelenés és podcast a halálhoz való viszonyunk és a fenntarthatóság kapcsolatáról

Kutatócsoportunk szakmai vezetője, Király Gábor és Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a Hochschule für Philosophie München Kontrapunkte című szakmai blogján publikáltak. A bejegyzésben a kutatók a klímaváltozás végzetes kimenetelével való mindennapi szembesülést kötik össze a nyugati társadalmak halálhoz való viszonyával, és arra adott reakcióival. Becker nyomán, Greenberg és Solomon terrormenedzsment elméletéből kiindulva Köves és Király arra a következtetésre jutnak, hogy a napi szinten a saját haláluk, és az egész bolygó pusztulásának lehetőségével szembesített emberek védekezési mechanizmusként a társadalmi státuszukat erősítő aktusokba, vagyis féktelen…

Tovább »

Nemzetközi publikáció minősített szaklapban

A Discourse & Communication folyóiratban jelent meg Tamássy Réka és Géring Zsuzsanna, kutatócsoportunk junior kutatójának és vezetőjének új publikációja Rich variety of DA approaches applied in social media research: A systematic scoping review címmel. Az egyelőre csak online elérhető cikkben Tamássy és Géring a közösségi média felületekről származó tartalmakon diskurzuselemzési megközelítéseket alkalmazó eddig megjelent kutatásokat elemezték. A kutatók a vizsgált publikációk módszertani és elméleti kereteire helyezték a fókuszt, melynek eredményeként megállapították, hogy a diskurzuselemzés alkalmazása pusztán módszertanként és komplex módszertani és elméleti keretként a legelterjedtebb a vizsgált a korpuszban. Cikkükben továbbá…

Tovább »

A hallgatók ábrázolása – konferencia-előadás az ISA RC33 konferencián

Az International Sociological Association (ISA) RC33 on Logic and Methodology online konferenciáján adott elő Rakovics Márton szeptember 9-én. A nyelvelemzés-fókuszú szekcióban kutatónk a Tamássy Rékával, Géring Zsuzsannával és Király Gáborral közös, jelenleg is zajló kutatást mutatta be. A prezentált elemzés célja a hallgatók egyetemi szövegekben való ábrázolásának feltérképezése. Ehhez kutatóink a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bemutatkozó szövegeit vették alapul, melyben a hallgatókra használt kifejezéseket és az ezekkel együtt járó igéket vizsgálták. Az elemzés elméleti keretét a kortárs diskurzuselméletek…

Tovább »