Rólunk

Kik vagyunk?

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC) elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.

A széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésben és innovatív módszertannal készülő kutatások eredményei közvetlenül hasznosíthatók a felsőoktatási szektoron belül és pozitív befolyással bírhatnak a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac együttműködésére.

Büszkék vagyunk arra, hogy kutatásainkban aktív szerepet vállalnak hallgatóink és kollégáink, akikkel részvételi kutatásainkban közösen tárjuk fel a szektor fő problémáit, a kérdéseket, lehetőségeket, valamint a válaszokat és javaslatokat. Kiválósági Központunk – összhangban a BGE újraszervezett tudományos és kutatási tevékenységével – hatékonyan támogatja az Egyetem fenntarthatósági és vállalkozásbarát stratégiáját.

A kiválósági központ vezetője Géring Zsuzsanna (PhD), szakmai vezetője Király Gábor (PhD). A csapat Csillag Sára (PhD), Fehér Katalin (PhD) , Fűzi Beatrix (PhD), Miskolczi Péter, Rakovics Márton, Tamássy Réka és Szendrei-Pál Eszter kutatókból áll, akikkel közösen dolgozunk azon, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a felsőoktatás jövőjéről, kihívásairól és lehetőségeiről. Természetesen munkánkat további kutató, oktató kollégák és hallgatók is segítik. Korábbi tagunk Nicholas Chandler (PhD).

Géring Zsuzsanna, PhD – FHERC vezető

Géring Zsuzsanna, közgazdász-szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) tudományos főmunkatársa. Diplomáját 2002-ben szerezte, majd 2015-ben doktorált a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában. Doktori disszertációjában a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálatával foglalkozott. 2015-2017 között vezette a BGE Felsőoktatás-kutatás csoportját, ahol a felsőoktatás jövője, valamint a felsőoktatás társadalmi szerepe és felelőssége témákkal foglalkozott. Emellett a kevert szövegelemzési módszerek, a tartalomelemzés és diskurzuselemzés területén kutat és publikál. 2018 júliusától az ISA RC07 Futures Research kutatói hálózat vezetőségi tagja.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Fűzi Beatrix, Géring Zsuzsanna, Szendrei-Pál Eszter (2022). Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses. Educational Reviewhttps://doi.org/10.1080/00131911.2021.2023101
 • Tamássy Réka, Géring Zsuzsanna (2022). Rich variety of DA approaches applied in social media research: A systematic scoping review.  Discourse & Communication, 16(1), pp. 93-109. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17504813211043722
 • Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Tamássy Réka (2021). Are you a newcomer to horizon scanning? A few decision points and methodological reflections on the process. Futures & Foresight Science. 3(4); e77. https://doi.org/10.1002/ffo2.77

Teljes publikációs lista ITT.

Király Gábor, PhD – FHERC szakmai vezető

Király Gábor szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem kutatója, valamint a Pénzügyi és Számviteli Kar tudományos dékánhelyettese. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az utóbbi években több kutatási területen – WLB, felsőoktatáskutatás és fenntarthatósággal kapcsolatos tanulmányok – is aktív volt: különszámokat szerkesztett és szerkeszt hazai és nemzetközi folyóiratok számára, tudományos rendezvények és előadások szervezésében vett részt; valamint gyakran publikál a hazai és nemzetközi vezető folyóiratokban. Jelenleg kutatóként leginkább a tanulás, a részvételi szemlélet és a szervezetkutatás összefüggéseivel, valamint a kutatásmódszertan kérdéseivel foglalkozik.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Csillag Sára, PhD – senior kutató

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar dékánja, A Menedzsment és Gazdaságinformatika Tanszék vezetője, egyetemi docens. 1997-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (most Budapesti Corvinus Egyetem) vezetés-szervezés és szociológia szakirányokon. Ugyanitt, a Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerzett Ph.D. fokozatot “Az emberi erőforrás menedzsment, mint morális útvesztő” című disszertációjával, amely 3. díjat nyert az EDAMBA (European Doctoral Association in Management and Business Administration) nemzetközi versenyén.

Meghatározó kutatási területei a felsőoktatás-kutatás mellett az etikus emberi erőforrás menedzsment, felelős menedzsment, megváltozott munkaképességű emberek munkavállalása és vállakozásai, tanulás a fejlődés a kisvállalkozásokaban.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Csillag Sára, Csizmadia Péter, Hidegh Anna Laura, Szászvári Karina: What makes small beautiful? Learning and development in small firms, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 22: 5 pp. 453-476., 24 p. (2019), DOI: 10.1080/13678868.2019.1641351
 • Géring Zsuzsanna, Győri Zsuzsanna, Csillag Sára, Szegedi Krisztina : Codes of Ethics in Higher Education. Methodolical insights from a culture development project, ETHICAL PERSPECTIVES, 2019, 26(1) pp. 59-90 (2019)
 • Király Gábor, Csillag Sára, Nicholas Chandler, Géring Zsuzsanna, Miskolczi Péter, Lovas Yvette, Kovács Kinga: Csalással az élre A hallgatói csalás vizsgálata az üzleti felsőoktatásban, VEZETÉSTUDOMÁNY (ISSN: 0133-0179) 49: (3) pp. 28-40. (2018)

Teljes publikációs lista ITT.

Fűzi Beatrix, PhD – senior kutató

Fűzi Beatrix, mérnök, tanár, pedagógia szakos bölcsész, a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos munkatársa. Doktori fokozatát az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte 2012-ben a tanári munka minőségének megállapítása és fejlesztése témakörében. A 2004 és 2018 közötti időszakban mérnöktanár- és mentortanár-képzések pedagógiai alapozó tárgyainak oktatója, iskolai gyakorlatainak vezetője. 2010 óta foglalkozik tanárok mentorálásával saját fejlesztésű módszerével és ennek működését, hatásait kutatja. A BGE felsőoktatás-módszertani kutatócsoportjához 2017-ben csatlakozott. 2018-tól a BGE Kutatási Szolgáltató Központjának kutatója, vezetője. Szakmai érdeklődése középpontjában a felsőoktatás pedagógiai kérdései, a mentorálás különböző területeken való alkalmazási lehetőségei állnak.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Fűzi Beatrix, Suplicz Sándor (2016) The Indicators of the Quality and Changes of Teachers’ Work. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 4:8, pp. 1815-1827.  https://10.13189/ujer.2016.040811
 • Fűzi Beatrix (2016) Pedagógusok tudása és gondolkodása. Budapest, Magyarország: Typotop Kft. ISBN: 9786158049498
 • Fűzi Beatrix, Suplicz Sándor (2013) Tanárok mentorálásának elmélete és gyakorlata. Székesfehérvár, Magyarország: DSGI

Teljes publikációs lista ITT.

Fehér Katalin, PhD – docens

Dr. habil. Fehér Katalin, a transzformatív technológiák kutatója és az MI média szakértője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudománystratégiai Osztályának docense, Fulbright Alumna, a University of Southern California MASTS és a KOME szerkesztőbizottságának tagja, a Masaryk University vendégprofesszora. Nemzetközi tapasztalatait az USA-ban, Délkelet-Ázsiában, az Egyesült Királyságban, Skandináviában és a Távol-Keleten szerezte meg.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Feher, K., & Katona, A. I. (2021). Fifteen shadows of socio-cultural AI: A systematic review and future perspectives. Futures132, 102817.
 • Katalin Feher (2019). Digital identity and the online self: Footprint strategies – An exploratory and comparative research study. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE  First Published October 17. https://doi.org/10.1177/0165551519879702
 • Feher, K., Géring, Z., & Király, G. (2022). Promoting the future of innovative higher education through thousands of master’s programmes: STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market. Society and Economy44(1), 46-64.

Teljes publikációs lista ITT.

Rakovics Márton – junior kutató

Rakovics Márton, szociológus, survey-statisztikus, az ELTE TáTK Statisztika Tanszék egyetemi tanársegédje, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a társadalmi hálózatok dinamikus modellezése. Egyéb kutatási témái az adatbányászati és szövegbányászati módszerek társadalomtudományos alkalmazása, valamint biostatisztikai-sporttudományi területen biomarkerek elemzése.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

Tamássy Réka – junior kutató

Tamássy Réka, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Alap- és mesterdiplomáját kommunikáció- és médiatudomány területen szerezte. Doktori kutatásának témája a kisebbségi diskurzusok megjelenésének módja a magyar politikai kommunikációban. Kutatási területei elsősorban a médiaszociológia, kisebbségek médiaábrázolása, és kisebbségi diskurzusok, melyeket főképp tartalom- és diskurzuselemzéssel vizsgál.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

Szendrei-Pál Eszter – junior kutató

Szendrei-Pál Eszter közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem Vállalkozás és Gazdálkodástudományi Doktori iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a vállalkozók személyiségjegyeinek feltárása és azok oktathatóságának vizsgálata egyetemi keretek között. 2018 májusában csatlakozott a központhoz, azóta részt vett a Horizon Scanning projektben, illetve szövegkorpusz készítésében is.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

Nicholas Chandler, PhD – korábbi tag

Dr. Nick Chandler 1997 óta dolgozik a Budapesti Gazdasági Egyetemen, jelenleg adjunktusi és kutatói pozícióban. Doktori fokozatát a Pannon Egyetemi Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerezte Menedzsment tudományokból. Az elmúlt években számos kurzust vezetett, többek közt a Stratégiai Menedzsment, az Üzleti Gazdaság, és az Emberi Erőforrás Menedzsment területén, valamint vendégoktatója a franciaországi Lille Egyetemnek. Kutatási területei közé tartozik a szervezeti kultúrák komplexitása, a családi vállalkozások és a hallgatói csalás vizsgálata. Jelenleg három kutatásban is aktív szerepet vállal: a vállalati kultúra, a felsőoktatás etikai aspektusa és a családi vállalkozások kultúrája témáiban. Bírálóként hozzájárul több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztési folyamatához (pl. Personnel Review, és Evidence-based HRM), valamint nemzetközi konferenciák jelentkezőinek kiválasztásához (pl. British Academy of Management, EURAM). Emellett az Institute for Social and European Studies (ISES; magyarul: Társadalomtudományok és Európatanulmányok Intézete) társkutatója, és a 2017-es EURAM konferencia egyik témavezetője.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

 

Együttműködések, tagságok:

GEMS – Global Essay Mills Survey

MMIRA – Mixed Methods International Research Association

NFKK – Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

RC07 Futures Research – International Sociological Association

European Universities – Critical Futures