Rólunk

 1. Kik vagyunk?

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC) elkötelezett aziránt, hogy magas szintű kutató- és tudásmegosztó műhelyként segítse a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek megismerését az akadémiai közeg, a gazdasági, vállalati szektor, a felsőoktatási szereplők, a jövő hallgatói és az egész társadalom számára.

A széles körű bevonással, hazai és nemzetközi kutatói együttműködésben és innovatív módszertannal készülő kutatások eredményei közvetlenül hasznosíthatók a felsőoktatási szektoron belül és pozitív befolyással bírhatnak a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac együttműködésére.

Büszkék vagyunk arra, hogy kutatásainkban aktív szerepet vállalnak hallgatóink és kollégáink, akikkel részvételi kutatásainkban közösen tárjuk fel a szektor fő problémáit, a kérdéseket, lehetőségeket, valamint a válaszokat és javaslatokat. Kiválósági Központunk – összhangban a BGE újraszervezett tudományos és kutatási tevékenységével – hatékonyan támogatja az Egyetem fenntarthatósági és vállalkozásbarát stratégiáját.

A központ alábbiakban bemutatott közel húsz tagja Géring Zsuzsanna (PhD) vezető és Király Gábor (PhD) szakmai vezető irányításával dolgozik azon, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a felsőoktatás jövőjéről, kihívásairól és lehetőségeiről. Természetesen munkánkat további kutató, oktató kollégák és hallgatók is segítik.

Géring Zsuzsanna, PhD – FHERC vezető

Géring Zsuzsanna, közgazdász-szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) tudományos főmunkatársa. Diplomáját 2002-ben szerezte, majd 2015-ben doktorált a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában. Doktori disszertációjában a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálatával foglalkozott. 2015-2017 között vezette a BGE Felsőoktatás-kutatás csoportját, ahol a felsőoktatás jövője, valamint a felsőoktatás társadalmi szerepe és felelőssége témákkal foglalkozott. Emellett a kevert szövegelemzési módszerek, a tartalomelemzés és diskurzuselemzés területén kutat és publikál. 2018 július – 2022 július között az ISA RC07 Futures Research kutatói hálózat vezetőségi tagja.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Király Gábor, PhD – FHERC szakmai vezető

Király Gábor szociológus, egyetemi tanár, valamint a Pénzügyi és Számviteli Kar dékánja. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az utóbbi években több kutatási területen – WLB, felsőoktatáskutatás és fenntarthatósággal kapcsolatos tanulmányok – is aktív volt: különszámokat szerkesztett és szerkeszt hazai és nemzetközi folyóiratok számára, tudományos rendezvények és előadások szervezésében vett részt; valamint gyakran publikál a hazai és nemzetközi vezető folyóiratokban. Jelenleg kutatóként leginkább a tanulás, a részvételi szemlélet és a szervezetkutatás összefüggéseivel, valamint a kutatásmódszertan kérdéseivel foglalkozik.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Király, G. – Köves, A. (2023) Facing finitude: Death-awareness and sustainable transitions. Ecological Economics, 205 (107729). 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107729
 • Király, G. – Géring, Zs. – Tamássy, R. (2023) Future and agency frames: how business schools construct the term future and what they claim to do about it? Journal of Futures Studies
 • Király, G. – Kováts, G. (2022) A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére. Educatio 31 (2), pp. 169–185. DOI: 10.1556/2063.31.2022.2.1

Teljes publikációs lista ITT.

Asztalos Réka, PhD – főiskolai docens

A BGE KVIK Gazdasági Szaknyelvek Tanszék oktatója. Az ELTE BTK angol és német szakon végzett tanulmányai után 2016-ban szerzett PhD fokozatot az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola angol nyelvű nyelvpedagógia doktori progjamján. Disszertációjának címe: The Pedagogical Purposes of the Use of Virtual Learning Environments and Web 2.0 Tools in Tertiary Language Teaching in a Blended Learning Environment. A KVIK-en 2009 óta oktat, 2014 óta a tanszék oktatási ügyekkel foglalkozó koordinátora. Érdeklődése középpontjában a szaknyelvoktatás módszertani kérdései, az autonóm tanulás és a készségfejlesztés állnak.

További információ ITT

Top 3 publikáció:

 • Szénich, A. & Asztalos, R. (2022). Az autonóm nyelvtanulás támogatásának eszközei a CORALL-projekt keretein belül. Modern Nyelvoktatás, 28(3-4), pp. 110-121. https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.110.121  
 • Asztalos, R., Bánhegyi, M., Fajt, B., Pál, Á. & Szénich, A. (2021). Hallgatói visszajelzések a kényszertávoktatásra való átállásról és a digitális módszertani megújulásról az egyetemi szaknyelvoktatásban: egy kérdőíves felmérés tanulságai. Iskolakultúra, 31(6), pp. 84-100.
 • Asztalos, R.,  Szénich, A. & Csizér, K. (2020). Foreign language teaching and autonomous language learning: an overview and innovative practices in Hungary. In: Ludwig, Ch., Tassinari, G. & Mynard, J. (szerk.) Navigating foreign language learner autonomy. Hong Kong, Kína: Candlin & Mynard ePublishing. pp. 280-297.

Teljes publikációs lista ITT

Csillag Sára, PhD – senior kutató

A Budapesti Gazdasági Egyetem Akadémiai Fejlesztésekért felelős rektorhelyettese, egyetemi docens. 1997-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (most Budapesti Corvinus Egyetem) vezetés-szervezés és szociológia szakirányokon. Ugyanitt, a Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerzett Ph.D. fokozatot “Az emberi erőforrás menedzsment, mint morális útvesztő” című disszertációjával, amely 3. díjat nyert az EDAMBA (European Doctoral Association in Management and Business Administration) nemzetközi versenyén.

Meghatározó kutatási területei a felsőoktatás-kutatás mellett az etikus emberi erőforrás menedzsment, felelős menedzsment, megváltozott munkaképességű emberek munkavállalása és vállakozásai, tanulás a fejlődés a kisvállalkozásokaban.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Csillag S. – Király G. – Rakovics M. – Géring Zs. (2022) Agents for sustainable futures? The (unfulfilled) promise of sustainability at leading business schools. Futures, 144(103044) 1-16. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103044
 • Csillag Sára, Győri Zsuzsanna, Hidegh Anna Laura, Svastics Carmen (2022)
  Follow your dreams? Push and pull motivations of entrepreneurs with disabilities in Hungary In: Yousafzai, Shumaila; Ng, Wilson; Sheikh, Shandana; Coogan, Thomas (szerk.) Research Handbook on Disability and Entrepreneurship
  Cheltenham, Egyesült Királyság / Anglia : Edward Elgar Publishing Ltd. (2022) 358 p. pp. 2-19. 
 • Csillag Sára, Svastics Carmen, Győri Zsuzsanna, Hidegh, Anna Laura (2022)
  Fighting shadows? The concept and emergence of ableism in society and at the workplace. VEZETÉSTUDOMÁNY 53 : 11 pp. 16-28.
  https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.11.02

Teljes publikációs lista ITT.

Dén-Nagy Ildikó, PhD – senior kutató

Dén-Nagy Ildikó, közgazdász-szociológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) tudományos munkatársa. Diplomáját 2004-ben szerezte, majd 2018-ben doktorált a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában. Eddigi kutatásai leginkább a tudomány és technológia tanulmányok területére fókuszáltak, különös tekintettel az infokommunikációs technológiák társadalmi hatásaira. Doktori disszertációjában a mobiltechnológiák és a munka-magánélet egyensúlyának kapcsolatát vizsgálta. A BGE PSZK Menedzsment Tanszékének kutatójaként, illetve a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ munkatársaként szervezet- és oktatásfejlesztéssel foglalkozik. A Magyar Szociológiai Társaság Információs Társadalom Szekciójának titkára; a World Futures Studies Federation teljes jogú tagja.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Fehér Katalin, PhD – docens

Dr. habil. Fehér Katalin, a transzformatív technológiák kutatója és az MI média szakértője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudománystratégiai Osztályának szakértője és a Társadalmi Kommunikáció Tanszék docense, Fulbright Alumna, az ECREA Mediatization alelnöke, a University of Southern California MASTS, a KOME szerkesztőbizottság és a Drexel University Disszertációs Bizottság tagja, a Masaryk University és a Kadir Has University vendégprofesszora. Nemzetközi tapasztalatait az USA-ban, Délkelet-Ázsiában, az Egyesült Királyságban, Skandináviában és a Távol-Keleten szerezte meg.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Feher K, Veres Z (2023) Trends, risks and potential cooperations in the AI development market: expectations of the Hungarian investors and developers in an international context. International Journal of Sociology and Social Policy, 42(1/2): 107-125. https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2021-0205
 • Feher, K., & Katona, A. I. (2021). Fifteen shadows of socio-cultural AI: A systematic review and future perspectives. Futures, 132, 102817. https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102817
 • Feher, Katalin. „Digital identity and the online self: Footprint strategies–An exploratory and comparative research study.” Journal of Information Science 47, no. 2 (2021): 192-205.
  https://doi.org/10.1177/01655515198797

Teljes publikációs lista ITT.

Fekete Imre, PhD – főiskolai docens

A BGE KVIK Pedagógia Tanszékének oktatója, ahol főleg digitális kompetenciafejlesztéssel és digitális írástudással kapcsolatos tantárgyakat oktat. Korábban a tanárképzésben dolgozott, ahol szintén digitális fókuszú tantárgyakat oktatott, mostanában óraadóként kapcsolódik az angoltanárképzés világához. PhD fokozatát 2022-ben szerezte az ELTE Nyelvpedagógia Doktori Programjában, érkezésének címe Dimensions of information and communications technology (ICT) use: A mixed-methods study of Hungarian English majors and university EFL teachers. Kutatásainak fókuszában a digitális írástudás, a mesterséges intelligencia, az oktatástechnológia és a tanári (ön)fejlesztés állnak.

További információ: ITT

Top 3 publikáció:

 • Fekete, I. (2023). Technology in English teaching: The Hungarian university context. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634548706
 • Csizér, K., Fekete, I., Albert, Á., & Szabó, F. (2023). Kitartás és érdeklődés a nyelvtanulásban: A GRIT jelenség vizsgálata Magyarországon angol szakos egyetemisták körében [Perseverance and interest in language learning: Investigating GRIT in Hungary among English major university students]. Magyar Pedagógia, 123(1), 3–17. https://doi.org/10.14232/mped.2023.1.3
 • Fekete, I. (2022). Profiling Hungarian K12 teachers based on their techno-pedagogical skills: State of affairs and development possibilities amid COVID-19. Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation, 5(2), 111–124. https://doi.org/10.1556%2F2059.2022.00056

Teljes publikációs lista ITT.

Folmeg Márta, PhD – oktatásfejlesztő

A Budapest Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának (KKK) oktatója és kari oktatásfejlesztője. Az ELTE-n nyelvészeti és politológiai végzettséget szerzett, majd tanulmányait a gazdálkodás és menedzsment irányában folytatta. PhD fokozatot 2017-ben szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és 2010 óta oktat a felsőoktatásban. Érdeklődése középpontjában a felsőoktatás módszertani kérdései, a menedzsment tárgyak innovatív tanítási módszerei, valamint a kompetencia- és készségfejlesztés állnak.

További információ: ITT.

Top 3 publikáció:

 • Folmeg Márta (2022). The Linguistic Approach of the Policy Platform: Lesson from a Hungarian Communication Research. Central European Political Science Review. 23 (88) 77–95.
 • Tóth Katalin, Folmeg Márta, Sebestyén Lilla, Fűzi Beatrix (2023). Ki mit visz át a túlsó partra? Oktatók alkalmazkodásának vizsgálata egy felsőoktatási intézmény példáján keresztül. Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata. 33 (3) 16–34.
 • Folmeg Márta (2020). A társadalmi munkamegosztás organikus fejlődése és sztereotípiákra épülő torzulása. POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat. 17 (3-4) 22–39.

Teljes publikációs lista: ITT.

Frányó Zsófia Zsuzsanna – közgazdász-tanár

Frányó Zsófia Zsuzsanna, közgazdász-tanár, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) munkatársa. Közgazdász diplomáját 2003-ban a Budapesti Gazdasági Egyetemen, közgazdász-tanári diplomáját 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. 2003-2019 között középfokú és felnőttoktatás területén tevékenykedett, jelenleg 2020 óta a BGE Pénzügyi és Számviteli Kar Számvitel tanszékének főállású oktatója. Emellett doktori tanulmányokat folytat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában, érdeklődési köre a minőségi tanulás/tanítás és az oktatói adaptivitás köré összpontosul, amely témákban elsősorban kvalitatív és kevert módszertanú kutatásokon dolgozik.

Top publikációk:

 • Frányó, Zs. (2022). Az adaptív-elfogadó iskola koncepciójának alapját képező értékdimenziók megjelenése a felsőoktatási térben. Neveléstudomány, 1, 83–101. https://doi.org/10.21549/NTNY.36.2022.1.4

Teljes publikációs lista ITT.

Fűzi Beatrix, PhD – senior kutató

Fűzi Beatrix, mérnök, tanár, pedagógia szakos bölcsész, a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos munkatársa. Doktori fokozatát az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte 2012-ben a tanári munka minőségének megállapítása és fejlesztése témakörében. A 2004 és 2018 közötti időszakban mérnöktanár- és mentortanár-képzések pedagógiai alapozó tárgyainak oktatója, iskolai gyakorlatainak vezetője. 2010 óta foglalkozik tanárok mentorálásával saját fejlesztésű módszerével és ennek működését, hatásait kutatja. A BGE felsőoktatás-módszertani kutatócsoportjához 2017-ben csatlakozott. 2018-tól a BGE Kutatási Szolgáltató Központjának kutatója, vezetője. Szakmai érdeklődése középpontjában a felsőoktatás pedagógiai kérdései, a mentorálás különböző területeken való alkalmazási lehetőségei állnak.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Fűzi B. – Géring Z. – Szendrei-Pál E. (2022) Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses. Educational Review, 74(3), 484-516.
  https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2023101
 • Fűzi Beatrix, Suplicz Sándor (2016) The Indicators of the Quality and Changes of Teachers’ Work. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 4:8, pp. 1815-1827.  https://10.13189/ujer.2016.040811
 • Fűzi Beatrix (2016) Pedagógusok tudása és gondolkodása. Budapest, Magyarország: Typotop Kft. ISBN: 9786158049498

Teljes publikációs lista ITT.

Hordósy Rita, PhD – senior kutató

Hordósy Rita szociológus, 2019 óta a Nottinghami Egyetem (University of Nottingham) kutatójaként foglalkozik a kutatás/oktatás kapcsolatával,  összehasonlítva azt magyar, angliai és norvégiai szociológia tanszékek között. Szociológia diplomáját 2009-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben dolgozott tudományos asszisztensként több szakképzéssel foglalkozó kutatási projektben. 2010 és 2013 között a Birminghami Egyetemen (University of Birmingham) folytatta doktori kutatását, összehasonlítva olyan nemzeti információs rendszereket, amelyek az iskolaelhagyók és a diplomások útjáról gyűjtöttek adatokat. A Sheffieldi Egyetemen (University of Sheffield) 2013 és 2018 között kutatóként egy longitudinális projektet vezetett, amelyben a hallgatók egy kisebb csoportját évenkénti interjúkkal követve mélyrehatóan vizsgálta az egyetemi tapasztalataikat. 2018 és 2019 között oktatóként dolgozott a Manchesteri Egyetemen (University of Manchester). Emellett a Society for Research into Higher Education egyik kutatói hálózatának vezetőségi tagja, valamint az Educational Review szerkesztőségi tagja.

További információ ITT. 

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Knúlné Pál Eszter (korábban Szendrei-Pál Eszter) – junior kutató

Knúlné Pál Eszter közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem Vállalkozási és Üzleti Doktori Iskola doktorjelöltje. Doktori kutatásának témája a vállalkozói készségek és azok egyetemi képzés során történő oktatásának lehetőségei. Az FHERC-hez 2019-ben csatlakozott. Részt vesz a Horizon Scanning, a korpusz alapú tartalomelemzés, valamint az egyetemek küldetés- és jövőképszövegeinek elemzése projektekben.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Fűzi Beatrix, Géring Zsuzsanna, Szendrei-Pál Eszter (2022). Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses. Educational Review, 74(3), pp. 484-516. https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2023101
 • Szendrei-Pál Eszter (2023). A vállalkozói készségek hatása a gazdasági és társadalmi fejlődésre. Vezetéstudomány, 54(7-8). pp. 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.07-08.01
 • Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Miskolczi Péter, Szendrei-Pál Eszter, Tamássy Réka (2023). Kapcsolódások és ellentétek a felsőoktatási jövőképekkel kapcsolatos oktatói és hallgatói véleményekben. Educatio, 32(4) pp. 612-626. https://doi.org/10.1556/2063.32.2023.4.5

Teljes publikációs lista ITT.

Kolnhofer-Derecskei Anita, PhD – senior kutató

Kolnhofer-Derecskei Anita, közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) egyetemi docense. 2015-ben doktorált a Szegedi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájában Gazdaságpszichológia szakirányon. 2002-től az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán, majd 2020 és 2021-ben a Melbourne-i Egyetem Közgazdasági Karán oktatott, mint vendégoktató. 2021. szeptemberétől oktat és kutat a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Két alkalommal nyerte el az ÚNKP fiatal kutatóinak járó díjat. Módszertani ismeretei által számos kutatás és kutatócsoport aktív tagja, többek között az FHERC keretein belül folytatott Lockdown Generáció kutatás vezetője. Kutatási területe főként a gazdaság és a pszichológia határterületeire fókuszál.  

További információ ITT. 

Top 3 publikáció: 

 • Kolnhofer-Derecskei Anita, Csongrádi Gyöngyi (2022). How do the framing effects, environmental factors and personal risk perceptions influence our decision about a hypothetical COVID-19 pill? Journal of Decision Systems. 31(1). pp. 131-152. DOI: 10.1080/12460125.2022.2085854 
 • Kolnhofer-Derecskei, Anita. (2020). How Much Might a Beer Cost in a Fancy Resort? A Possible Replication of Thaler’s Well-Known Experiment. In: Sroka, W. (eds) Perspectives on Consumer Behaviour. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47380-8_11 
 • Kolnhofer Derecskei Anita, Nagy Viktor (2020) Employee Volunteerism—Conceptual Study and the Current Situation. Sustainability. 2020; 12(20):8378. https://doi.org/10.3390/su12208378 

Kutatáshoz kapcsolódó publikáció / Research related top publication: 

 • Kolnhofer-Derecskei Anita, Reicher Regina Zsuzsánna, Szeghegyi Ágnes (2017). The X and Y generations’ characteristics comparison. Acta Polytechnica Hungarica. 14(8). Pp. 107-125.  

Teljes publikációs lista ITT. 

Koltányiné Vadász Viktória – tréner, külső munkatárs

Bölcsész tanár-közgazdász, 2023-ig a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának mestertanára. Bölcsész tanári (magyar-német szak) diplomáját 1996-ban, közgazdász diplomáját 2001-ben szerezte. Kollégáival együtt bevezette a projekt alapú szaknyelvoktatást a karon, amiért 2020-ban Európai Nyelvi Díjat kaptak. Publikációi is leginkább ebben a témában születtek. 12 éven át a Magyar Iparszövetség oktatási tanácsadója, 2014-2017 között a BGE és a UNHCR közös projektjének koordinátora. 2020-tól szabadúszó business coachként és kompetenciafejlesztő trénerként is dolgozik. Önkéntes munkát végez a HiSchool Alapítványnál, ahol a vezetőség tagja.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Török, Judit; Kétyi, András ; Hukné, Kiss Szilvia ; Koltányiné, Vadász Viktória ; Ugrai, Zsuzsanna ; Kósik, Ferenc (2019) Projektalapú nyelvoktatás egyetemi hallgatók körében. EDUCATIO 28 : 2 pp. 392-402.
 • Koltányiné, Vadász Viktória (2019) A hallgatói motiváció változásai a projektalapú szaknyelvoktatás bevezetésének hatására. In: Koltai, László (eds.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban, Bp, Hungary : Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, pp. 143-154.
 • Hukné, Kiss Szilvia; Koltányiné, Vadász Viktória (2020) Projektekkel a munka világa felé: projektmódszer bevezetése a német üzleti idegen nyelv oktatásában. In: Ludányi, Zsófia; Jánk, István; Domonkosi, Ágnes (eds.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból, Eger, Hungary : Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, pp. 443-457.

Teljes publikációs lista ITT.

Oravecz Titanilla, PhD – egyetemi docens

Felsőfokú tanulmányait 2007-ben kezdte a Budapesti Gazdasági Főiskola falai között. Első diplomáját 2010-ben szerezte turizmus-vendéglátás alapszakon, vendéglátás és szálloda szakirányon. A főiskolai diploma megszerzése után a továbbtanulás mellett döntött, és második diplomáját is az egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán szerezte. 2012-ben végzett okleveles közgazdászként, turizmus-menedzsment szakon. Ezt követően nappali tagozatos PhD hallgatóként folytatta tanulmányait a Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. A képzés alatt tanulmányai és kutatásai mellett, gyakorlatokat vezetett és konzulensi feladatokat is ellátott. 2016 augusztusában fejezte be a doktori képzést, jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán, a Marketing tanszéken főiskolai docensként piackutatást, marketinget és fogyasztói magatartást oktat. Legfőbb célja, hogy a hallgatókat gyakorlat központú és rendszerszemléletű gondolkodásra tanítsa. Meghatározó kutatási területe a vállalkozáskutatás mellett a fogyasztói és vásárlói magatartástrendek, valamit a kreativitás kutatása.

További információ ITT

Top 3 publikáció:

 • Mucha L. – Oravecz T – Horská E. – Illés C.B. (2024) Beekeepers’ resilience as a key to ecosystem sustainability, empirical evidence from Hungary. Internatıonal Food And Agrıbusıness Management Revıewhttps://doi.org/10.22434/ifamr2022.0143
 • Illés BC. – Oravecz T. – Žufan P.- Šedík P. – Mucha L. (2021) Honey production competitiveness between the Visegrad countries analysis based on the relative comparative advantages indices. Economic Annals-XXI, 189. https://doi.org/10.21003/ea.V189-06
 • Oravecz T. – Mucha L. – Magda R. – Totth G. – Illés C.B. (2020) Consumers’ Preferences for Locally Produced Honey in Hungary. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(2). https://doi.org/10.11118/actaun202068020407

Teljes publikációs lista ITT

Pál Ágnes, PhD – egyetemi docens, kari nemzetközi vezető  

A Budapest Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) Gazdasági Szaknyelvek Tanszék oktatója. Az ELTE BTK Spanyol és Francia szakon végzett tanulmányai után PhD. fokozatot 2005-ben szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. A KVIK-en 2009 óta oktat, és 2012 óta foglalkozik nemzetközi projektek kidolgozásával és megvalósításával. Érdeklődése középpontjában a szaknyelvoktatás módszertani kérdései, az üzleti oktatás innovatív jó gyakorlatai, a nemzetköziesítés és a készségfejlesztés állnak. 

További információ ITT

Top 3 publikáció:  

 • Pál, Á. & Koris, R. (2021). LSP Teacher Perspectives on Alternative Assessment Practices at European Universities Amid the COVID-19 Crisis and Beyond. In: Chen, Julian (szerk.), Emergency Remote Teaching and Beyond (pp. 535-555). Cham: Springer-Verlag.  
 • Koris, R., & Pál, Á. (2021). Fostering learners’ involvement in the assessment process during the COVID-19 pandemic: Perspectives of university language and communication teachers across the globe. Journal of University Teaching & Learning Practice, 18(5). https://doi.org/10.53761/1.18.5.11 
 • Kóris, R., & Pál, Á. (2022). A hallgatói munka értékelésének újragondolása a hazai felsőoktatásban tanító szaknyelvoktatók körében végzett kérdőíves felmérés tükrében. Modern Nyelvoktatás, 28(1–2), 63–76. https://doi.org/10.51139/monye.2022.1-2.63.76  

Teljes publikációs lista ITT

Plugor Réka – senior kutató

Plugor Réka erdélyi szociológus, jelenleg docensként dolgozik a Leicesteri Egyetemen, az Egyesült Királyságban. A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett BA és MA diplomát szociológiából, a Közép-európai Egyetemen pedig Közpolitikák MA diplomát. PhD tanulmányait 2015-ben fejezte be a Leicesteri Egyetem Munkaerő-piac Kutatás területen. Átmenetkutatással foglalkozik a fiatalok, oktatás, és munkaerő-piac témákat érintve. Romániában, Magyarországon és az Egyesült Királyságban az emberek tapasztalatait kvalitatív, kvantitatív vagy vegyes módszerekkel tárja fel. Jelenlegi érdeklődési területei: 1. több státuszú pozícióban (MSP) lévő személyek tapasztalatai (oktatás és munka vagy többszörös munkaviszony, stb.); 2. átmenetek a munkába és a munkából; 3. a munkavállalói tapasztalat és a munkavállalói tapasztalatok menedzsmentje.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Rakovics Márton – junior kutató

Rakovics Márton, szociológus, survey-statisztikus, az ELTE TáTK Statisztika Tanszék egyetemi tanársegédje, a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásának témája a társadalmi hálózatok dinamikus modellezése. Egyéb kutatási témái az adatbányászati és szövegbányászati módszerek társadalomtudományos alkalmazása, valamint biostatisztikai-sporttudományi területen biomarkerek elemzése.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

Reicher Regina Zsuzsánna, PhD – egyetemi docens

Reicher Regina informatika-matematika szakos tanár, a gazdálkodás- és szervezéstudományok doktora, szervezetfejlesztési tanácsadó, a BGE egyetemi docense. Egyetemi tanulmányait a Veszprémi Egyetemen végezte, diplomáját 2002-ben szerezte. Doktori disszertációját 2014-ben a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori iskolájában védte CRM rendszerek kiválasztásának, bevezetésének és működtetésének problémái címmel. 2017-ben alapító tagja a BrainBay Kutatási Centrumnak, melynek keretein belül főként generációs kérdéseket érintő témákkal foglalkozik, Y és Z generációs munkavállalási, munkakeresési szokásokkal, elköteleződéssel valamint a munkavállalást befolyásoló CSR tevékenységekkel. Számos kutatócsoport tagja, és aktív részese a doktorandusz képzésnek az Óbudai Egyetem, a Széchenyi Egyetem valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem doktori Iskolájában.

Top 3 publikáció:  

 • Andrea, Tick ; Gyöngyi, Szabó ; Regina Zsuzsánna, Reicher (2021) Contribution of a CRM System to the Creation of a Family-Friendly Working Environment ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 18 : 11 pp. 75-96.
 • Anita, Kolnhofer-Derecskei ; Regina, Zsuzsánna Reicher ; Ágnes, Szeghegyi (2019) Transport habits and preferences by generations – does it matter regarding the state of the art? ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 16 : 1 pp. 29-44.
 • Reicher, Regina Zsuzsanna (2019) Opportunities for small and medium sized enterprises in the field of Corporate Social Responsibility EKONOMICKO-MANAZERSKE SPEKTRUM / ECONOMIC AND MANAGERIAL SPECTRUM 13 : 1 pp. 26-37.

Kutatáshoz kapcsolódó publikáció: 

 • Kolnhofer-Derecskei Anita, Reicher Regina Zsuzsánna, Szeghegyi Ágnes (2017). The X and Y generations’ characteristics comparison. Acta Polytechnica Hungarica. 14(8). Pp. 107-125.  

Teljes publikációs lista ITT.  

Szászvári Karina, PhD – egyetemi docens

Szászvári Karina Ágnes, pszichológus, munka- és szervezetszakpszichológus, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) egyetemi docense. Pszichológus diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) szerezte 1997-ben, majd 2001-ben munka és-szervezetpszichológiai szakpszichológus képzettséget szerzett. A PTE Alkalmazott Pszichológia Doktori Iskolájában szerezte doktori fokozatát, kutatási témája az idősödő munkavállalókkal kapcsolatos sztereotípiák voltak. Fejlesztő szakemberként dolgozott államigazgatásban és az üzleti életben egyaránt. Akadémiai karrierjét 2007-ben kezdte, kutatói érdeklődése szervezetpszichológia kérdésekre irányul, az elmúlt években a kis és középvállalatok HR tevékenységének tanulmányozásával foglalkozott. 

További információ ITT. 

Top 3 publikáció: 

 • Csizmadia Péter, Csillag Sára, Szászvári Karina Ágnes, Bácsi Katalin (2022). To learn and let learn? Characteristics of the learning environment in knowledge-intensive medium-sized enterprises. JOURNAL OF WORKPLACE LEARNING 34 : 7 pp. 661-674.
 • Chandler Nick, Heidrich Balázs, Szászvári Karina, Kása Richárd (2021). Reframing market-orientation: A comparative study of the market orientation concept in the subcultures of university employees. SOCIETY AND ECONOMY 2021 : június pp. 1-18.
 • Csillag Sára, Csizmadia Péter, Hidegh Anna Laura, Szászvári Karina (2019). What makes small beautiful? Learning and development in small firms. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INTERNATIONAL 22 : 5 pp. 453-476.

Teljes publikációs lista ITT. 

Szénich Alexandra, PhD – főiskolai docens

 A Budapest Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (KVIK) Gazdasági Szaknyelvek Tanszék oktatója. Az ELTE BTK német nyelv és irodalom és történelem szakán végzett tanulmányai után 2008-ban szerzett  PhD fokozatot az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában. A KVIK-en 2009 óta oktat, és 2019 óta foglalkozik nemzetközi projektek kidolgozásával és megvalósításával. Érdeklődése középpontjában a szaknyelvoktatás módszertani kérdései, az autonóm tanulás, az üzleti oktatás innovatív jó gyakorlatai és a készségfejlesztés állnak. 

További információ ITT 

Top 3 publikáció:  

 • Szénich, A. & Asztalos, R. (2022). Az autonóm nyelvtanulás támogatásának eszközei a CORALL-projekt keretein belül. Modern Nyelvoktatás, 28(3-4), pp. 110-121. https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.110.121  
 • Asztalos, R., Bánhegyi, M., Fajt, B., Pál, Á. & Szénich, A. (2021). Hallgatói visszajelzések a kényszertávoktatásra való átállásról és a digitális módszertani megújulásról az egyetemi szaknyelvoktatásban: egy kérdőíves felmérés tanulságai. Iskolakultúra, 31(6), pp. 84-100.
 • Asztalos, R.,  Szénich, A. & Csizér, K. (2020). Foreign language teaching and autonomous language learning: an overview and innovative practices in Hungary. In: Ludwig, Ch., Tassinari, G. & Mynard, J. (szerk.) Navigating foreign language learner autonomy. Hong Kong, Kína: Candlin & Mynard ePublishing. pp. 280-297.

Teljes publikációs lista ITT.

Szijártó Boglárka, PhD – senior kutató

Szijártó Boglárka 2011-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán pénzügy és számvitel alapszakon, számvitel szakirányon. Mérlegképes könyvelői szakképesítését ugyanebben az évben szerezte meg. 2013-ban szintén a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán mesterfokozatot szerzett számvitel szakon, ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirányon. 2021-ben a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gazdaság és Regionális Tudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot. Kutatási területei: a számvitel oktatás jelene és jövője, a felsőoktatás önköltségszámítása és a tandíjat befolyásoló tényezők vizsgálata. Az oktatás mellett 2011 és 2013 között a Budapesti Operettszínházban látott el könyvelő asszisztensi feladatokat. 2011 óta a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számvitel Tanszékének oktatója, jelenleg főiskolai docense. A kari hallgatók oktatásán túl vállalkozási mérlegképes könyvelők képzésében is részt vesz. Oktatói tevékenysége mellett a számvitel mesterképzés mentori tevékenységével kapcsolatos feladatokat is ellátja.

TOP 3 publikáció:

 • Tóth Róbert, Karabassov Rassul, Sisa Krisztina, Szijártó Boglárka (2020): The effects of education and qualified workforce on improving corporate competitiveness, ECONOMICS & WORKING CAPITAL 3-4: Special Issue pp. 42-52., 11p.
 • Tóth Róbert, Szük Krisztina, Sisa, Krisztina, Szijártó Boglárka (2019): Az oktatás és szakképzés szerepe a vállalati (és nemzetgazdasági) versenyképesség növelésében, POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT15: 4-6  36-55., 15p.
 • Sisa Krisztina, Szijártó, Boglárka, Túróczi, Imre (2018): Az állami felsőoktatási intézmények önköltségszámításának jelenlegi vonásai a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai tükrében, CONTROLLER INFO 6 : 4 pp. 36-40., 5p.

Teljes publikációs lista itt

Tamássy Réka – junior kutató

TAMÁSSY Réka a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, valamint az FHERC tudományos munkatársa. Doktori kutatásában a romák és a szexuális kisebbségek diszkurzív konstrukciójával foglalkozik a magyar online politikai kommunikációban. Kutatási területe a kisebbségek (média)reprezentációja és diszkurzív konstrukciója, valamint a kvalitatív szövegelemzési módszerek, különösen a diskurzuselemzés és a vegyes módszertani szövegelemzés.

További információ ITT.

Top 3 publikáció:

 • Tamássy Réka, Géring Zsuzsanna (2022) Rich variety of DA approaches applied in social media research: A systematic scoping review. Discourse & Communication, 16(1) 93-109. https://doi.org/10.1177/17504813211043722
 • Tamássy RékaGéring ZsuzsannaKirály Gábor, Plugor Réka, Rakovics Márton (2024) The portrayal of the role and agency of students and higher education institutions in highly ranked business school discourses. Journal of International Education in Business 17(1), 1-20. https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2022-0064
 • Tamássy Réka (2019) A comparison of Pride Parade’s media representation in Hungary and Ireland. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 10(2), 71-94. DOI: 10.14267/CJSSP.2019.2.4

Teljes publikációs lista ITT.

Tóth-Téglás Tünde, PhD – senior kutató

Tóth-Téglás Tünde, közgazdász, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karának Felnőttképzéskutatási és Tudásmenedzsment Intézetének adjunktusa. 2021-ben doktorált a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájában Gazdaságpszichológia szakirányon. Doktori disszertációját a Vállalati kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálatából készítette. A Stratégiai Kompetencia Menedzsment Kutatócsoport vezetője és az FHERC keretein belül folytatott Lockdown Generációs kutatócsoport tagja. Érdeklődési köre emberi erőforrásmenedzsment, szervezeti kommunikáció, munkahelyi képzés és tudásmenedzsment.

Top 3 publikáció:

Teljes publikációs lista ITT.

Nicholas Chandler, PhD – korábbi tag

Dr. Nick Chandler 1997 óta dolgozik a Budapesti Gazdasági Egyetemen, jelenleg adjunktusi és kutatói pozícióban. Doktori fokozatát a Pannon Egyetemi Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában szerezte Menedzsment tudományokból. Az elmúlt években számos kurzust vezetett, többek közt a Stratégiai Menedzsment, az Üzleti Gazdaság, és az Emberi Erőforrás Menedzsment területén, valamint vendégoktatója a franciaországi Lille Egyetemnek. Kutatási területei közé tartozik a szervezeti kultúrák komplexitása, a családi vállalkozások és a hallgatói csalás vizsgálata. Jelenleg három kutatásban is aktív szerepet vállal: a vállalati kultúra, a felsőoktatás etikai aspektusa és a családi vállalkozások kultúrája témáiban. Bírálóként hozzájárul több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztési folyamatához (pl. Personnel Review, és Evidence-based HRM), valamint nemzetközi konferenciák jelentkezőinek kiválasztásához (pl. British Academy of Management, EURAM). Emellett az Institute for Social and European Studies (ISES; magyarul: Társadalomtudományok és Európatanulmányok Intézete) társkutatója, és a 2017-es EURAM konferencia egyik témavezetője.

További információ ITT.

Teljes publikációs lista ITT.

Együttműködések, tagságok:

GEMS – Global Essay Mills Survey

MMIRA – Mixed Methods International Research Association

NFKK – Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

RC07 Futures Research – International Sociological Association

European Universities – Critical Futures