Kutatások

Milyen területeket kutatunk?

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központjában a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vizsgáljuk mind folyamatban lévő, mind korábbi kutatásainkban.  Elsősorban az érdekel minket, hogy a folyamatos gazdasági, társadalmi és technológiai változások mentén hogyan alakul át a felsőoktatás szerepe és feladata. Felelős felsőoktatási intézményként kiemelten fontos számunkra, hogyan lehet fenntartható felsőoktatási képzést, tudást biztosítani hallgatóink számára.

Két javában zajló kutatásunk közül az egyikben az üzleti képzés jövője a vizsgálati fókusz, ezen belül is az, hogy milyen társadalmi szerepet tulajdonítanak maguknak az üzleti iskolák és gazdasági képzőhelyek a jelenben, illetve milyen jövőképet közvetítenek kommunikációjukban. Mindezt nemzetközi összehasonlításban elemezzük, így a hazai helyzetkép mellett egy általános áttekintést is tudunk adni a vezető üzleti iskolákról. Emellett feltáró kutatással azonosítani szeretnénk általában a felsőoktatási szektort és intézményrendszert érintő legfontosabb kihívásokat, az ezzel kapcsolatos véleményeket, megoldási javaslatokat, az aktuális trendeket, amelyek az akadémia diskurzusban erről megjelennek. A kutatás 2018-ban kezdődött, egy nemzetközi kutatócsapat felállításával, és 2018 és 2022 közötti időszakra NKFIH Fiatal Kutató pályázati támogatást nyert (FK127972).

A másik, most is zajló kutatásunk fókuszában a hallgatói csalással kapcsolatos vélekedések állnak. A 2017-ben indult magyarországi vizsgálat interjúk elemzésén és modellezésén alapszik, és a hallgatói csalás jelenségével, okaival és következményeivel kapcsolatos véleményekre kíváncsi a két fő érintetti csoport – az oktatók és a hallgatók – körében.

2014 és 2016 között lezajlott az ’Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben’ elnevezésű projekt, amelynek célja az volt, hogy feltárja, hogy a gazdasági képzésben aktívan részt vevő oktatók és hallgatók hogyan gondolkodnak a gazdasági képzés jövőjéről, milyen jövőképet tartanak ezzel kapcsolatban ideálisnak és milyen utakat és lépéseket javasolnak ennek megvalósítására. A többpilléres részvételi kutatás egy speciális, három különböző módszert alkalmazó ún. részvételi backcasting folyamat volt.

A folyamatos kutatói munka mellett aktív szerepet vállalunk a kutatásszervezésben is. Részt veszünk a “Global Essay Mills Survey” (GEMS) nevű projektben, szerkesztjük a Futures című lap Future of Higher Education című különszámát és 2018-ban a torontói XIX. ISA Szociológiai Világkonferencián szekcióvezetőként is képviseltük a Budapesti Gazdasági Egyetemet. Emellett a központ vezetője, Géring Zsuzsanna (PhD), az ISA RC07 Futures Research nemzetközi kutatói hálózat vezetőségének tagja.

Részletesen

  1. A felsőoktatási intézmények társadalmi szerepének vizsgálata nemzetközi összehasonlításban (FK127972)
  2. Hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata
  3. ’Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben’ projekt – Kiválósági támogatás

A Központ a Researchgate-en