Felsőoktatás jövője

Könyv

Király Gábor [2019] Részvétel és Tanulás. A részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet. Budapest, Magyarország, BGE, 184 p. ISBN: 9786155607684

Könyvfejezet

Géring Zsuzsanna – Abozeid Omar – Andrási Gábor – Kováts Gergely – Nastase Pusa – Szendrei-Pál Eszter [2022] Hungary. In: Veiga, Amélia; Seidenschnur, Tim (szerk.) The Role of European Universities in an Age of Pandemic. Copenhagen, Dánia : Aarhus University, Danish School of Education pp. 165-194. Link

Géring, Z. – Király, G. – Plugor, R. – Rakovics, M. – Tamássy, R. [2022] ‘Talented student’, ‘future leader’ or ‘you’: student naming in highly ranked business schools’ mission statements. In: Szegedi Krisztina (szerk.) Szemelvények a BGE kutatásaiból. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, pp 215-222. Link

Nemzetközi folyóirat-cikk

Király, G. – Géring, Zs. – Tamássy, R. [2023] Future and agency frames: how business schools construct the term future and what they claim to do about it? Journal of Futures Studies (in press)

Csillag S. – Király G. – Rakovics M. – Géring Z. [2022] Agents for sustainable futures? The (unfulfilled) promise of sustainability at leading business schools. Futures, 144(103044) 1-16. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103044

Géring Z. – Tamássy R. – Király G. – Rakovics M. [2022] The portrayal of the future as legitimacy construction. Discursive strategies in highly ranked business schools’ external communication. Higher Educationhttps://doi.org/10.1007/s10734-022-00865-1

Fűzi, B. –  Géring, Z. – Szendrei-Pál, E. [2022] Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses. Educational Review, 74(3), 484-516.  https://doi.org/10.1080/00131911.2021.2023101

Fehér K. – Géring Z. – Király G. [2022] Promoting the future of innovative higher education through thousands of master’s programmes. STEM, interdisciplinary and business studies in a changing labour market. Society and Economy, 44(1), 46-64, https://doi.org/10.1556/204.2021.00019

Kevin Orr – Marcella Milana – Géring Zsuzsanna [2022] The present and future of lifelong learning in higher education: Three questions to Marcella Milana and Zsuzsanna Géring. European Journal of University Lifelong Learning, 6(2), 59-64. https://doi.org/10.53807/0602abc3

Géring Z. – Király G. [2021] Having Nothing But Questions? The Social Discourse on Higher Education Institutions’ Legitimation Crisis. Journal of Future Studies 25(4), 57-70.  https://jfsdigital.org/11953-2/

Király Gábor – Géring Zsuzsanna [2019]. Editorial: Introduction to ‘Futures of Higher Education’ special issue. FUTURES 111 (3), pp. 123-129. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.03.004

Horizon Scanning Sorozat és Szcenárió Riportok

Géring, Z. – Király, G. – Miskolczi, P. – Tamássy, R. – Fűzi, B. – Szendrei-Pál, E. [2022] Szcenáriók a felsőoktatás jövőjéről. Jelentés. Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest. DOI: 10.13140/RG.2.2.23774.92480

Király, G. – Géring, Z. [2021] A tanítás és tanulás változásai: a tudásátadás alakulása. Horizon Scanning Riport – kivonat I. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

Géring, Z. – Király, G.[2021] A tanítás és tanulás változásai: a rugalmas tanulási környezet kihívásai. Horizon Scanning Riport – kivonat II. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

Miskolczi, P. – Tamássy, R [2021] Változások a tudás hitelesítésében. Horizon Scanning riport – kivonat III. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

Géring, Z. – Király, G. – Miskolczi, P. – Tamássy, R. – Fűzi, B. – Szendrei-Pál, E. [2022] Scenarios for the future of higher education. Report. Future of Higher Education Research Centre, Budapest Business School, Budapest DOI: 10.13140/RG.2.2.34975.02727 https://www.researchgate.net/publication/360642436_SCENARIOS_FOR_THE_FUTURE_OF_HIGHER_EDUCATION_2022

Géring, Z. – Király, G. – Tamássy, R. – Miskolczi, P. – Fűzi, B. – Szendrei-Pál, E. [2020]. Decline or renewal of higher education? Threats and possibilities amidst a global epidemic situation. Horizon Scanning Report Series, Future of Higher Education Research Centre, Budapest Business School, Budapest

Király, G. – Géring, T. [2020]. Changes in teaching and learning – the transformation of knowledge transfer. Horizon Scanning Report Series, Volume I. Future of Higher Education Research Centre, Budapest Business School, Budapest

Géring, Z. – Király, G. [2020]. Changes in teaching and learning – the challenges of flexible learning. Horizon Scanning Report Series, Volume II. Future of Higher Education Research Centre, Budapest Business School, Budapest

Miskolczi, P. – Tamássy, R. [2020]. Changes in the certification of knowledge. Horizon Scanning Report Series, Volume III. Future of Higher Education Research Centre, Budapest Business School, Budapest

Hazai folyóirat-cikk

Király Gábor – Kováts Gergely [2022] A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére. Educatio 31 (2), pp. 169–185. DOI: 10.1556/2063.31.2022.2.1

Király Gábor [2020] A vállalkozóképzés formái. Vezetéstudomány 51(9), 44-53.  https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.04

Kováts Gergely [2020] Menedzserizmus a felsőoktatásban: érvek, ellenérvek, alternatívák. Educatio 29(1), 3-18. DOI: 10.1556/2063.29.2020.1.1

Király Gábor – Géring Zsuzsanna [2020].Gazdasági, társadalmi és egyéni értékteremtés a felsőoktatásban. Educatio 29(1), 19-32. DOI: 10.1556/2063.29.2020.1.2

Király Gábor [2019] A vállalkozó egyetem fogalmi tere. Elméleti keretek és gyakorlati kérdések. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 66, pp. 1187-1209. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2019.11.1187

Műhelytanulány

Király Gábor – Géring Zsuzsanna [2020]. “Nézd, száz a kérdés, egy a válasz”? Az egyetemek megváltozott szerepével kapcsolatos akadémiai diskurzus bemutatása. Műhelytanulmány, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

Konferencia-szekció szervezés

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2021] Digitalisation of higher education: Revolutionising education or the digitalisation of traditional solutions? STS Conference, Graz, 2021. May 3-5

Zsuzsanna Géring – Gábor Király [2018] Roles and Responsibility of the University in Shaping Future Societies – Regular Session.  XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, Július 15-22.

FHERC – NFKK: „Oktatás és kutatás: vonzások és taszítások”  workshop, 2018. június 20.

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2016] Future of Higher Education – Regular Session. 3d ISA Forum of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. July 10-14. 2016, Bécs, Ausztria

Konferencia papers

Eszter Szendrei-Pál – Gábor Király – Márton Rakovics [2021] Do top business schools claim to equip students with the skill of tomorrow? UIIN Conference, Online 2021.06.14-16. ISBN 9789-491-901-539, pp. 1-13.

Fűzi Beatrix [2019] Should we and can we motivate university students? – the analysis of the interpretation of the role and the teaching methods of university teachers. In: ‘Cermakova, Klara’; ‘Rotschedl, Jiri, Proceedings of the 7th Teaching & Education Conference, London, Prága, Csehország: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), pp. 36-57.

Konferencia-előadások

Tamássy, R. – Géring, Z. – Király, G. – Plugor, R. – Rakovics, M. [2022] The role and agency of students and higher education institutions in highly ranked business school discourses. CADAAD (Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines) Conference, 2022, July 6-8.  https://www.youtube.com/watch?v=RZoiuU6-4Ug&t=1s&ab_channel=CADAAD

Király, G. – Géring, Z. [2022] Action learning as a potential tool for organisational change in higher education. STS Conference, Graz, May 2-4.

Tamássy, R. – Rakovics, M. – Géring, Z. – Király, G. [2021] Uncovering the discursive construction of students in higher education. ISA RC33 on Logic and Methodology conference, Online, 2021. Sept 9.

Géring, Z. – Király, G. – Tamássy, R. – Rakovics, M. [2021] Agency in the future-related discourse of business schools. ESA Conference, Online, 2021. Aug. 31 – Sept. 3.

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2021] The purpose(s) of learning and the digitalisation of higher education. STS Conference, Graz, 2021. May 3-5.

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2020]. AI and learning in higher education: 2 future visions from the past. 4s/EASST conference, Online, 2020. August 18-21.

Sára Csillag [2019] The future of executive education. 3rd Danube Conference for Higher Education Management – ‘Trends in Executive Education’, 7-8 November, 2019, Ulm

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2018] (Un)Bundling forces of HE and possible answers: new experimental models. 2nd Danube Conference for Higher Education Management – In search for excellence in higher education, 22-23 November, 2018 Budapest

Király Gábor [2018] A Vállalkozó Egyetem koncepciója és annak mérési problémái. Kihívások és igények a statisztikában konferencia, MTA Statisztikai Tudományos Albizottság, Budapest, november 16.

Gábor Király – Zsuzsanna Géring [2018] Theoretical Visions: How Social Theories Can Inform the Elaboration of Future Visions and Scenarios. XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, Július 15-22.

Fűzi Beatrix [2018] Assessing the existing situation to serve as a foundation for mentoring teachers: a presentation of methods through case studies. Practice and Theory in Systems of Education 13(1), pp. 12-31.

Zsuzsanna Géring – Yvette Lovas – Kinga Kovács – Viktória Terecskei [2017] Social roles of Hungarian higher education institutions as communicated in their mission statements. 3rd Conference of Central European Higher Education Cooperation (CEHEC), Budapest, Hungary, 2017. április 24-25.

Backcasting projekt: a gazdasági felsőoktatás 2050-ben

Könyvfejezetek

Zsuzsanna Géring – Gábor Király – Alexandra Köves – Sára Csillag – Tamás Gáspár [2017]. Participatory methods in futures studies: A vision-construction process about the future of higher education. SAGE Research Methods Cases. http://dx.doi.org/10.4135/9781473997226

Gábor Király – Zsuzsanna Géring – Sára Csillag – Alexandra Köves – Tamás Gáspár [2016] Constructing Future Visions about Higher Education with Participatory Methods. In Jeroen Huisman; Malcolm Tight (szerk.) Theory and Method in Higher Education Research. Volume 2. (pp. 95-114) Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.

Folyóiratcikkek

Zsuzsanna Géring – Gábor Király – Sára Csillag – Gergely Kovács – Alexandra Köves – Tamás Gáspár [2018] Vision(s) of the University. Applying Participatory Backcasting to Study the Future of Higher Education. JOURNAL OF FUTURE STUDIES 22:(4) pp. 61-82.

Király Gábor – Géring Zsuzsanna – Csillag Sára – Gáspár Tamás – Köves Alexandra [2016] Rendszermodellezés a felsőoktatásról: Jelentésadás egy részvételi folyamatban. Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (eISSN: 2063-0468) (3) pp. 66-90.

Király Gábor – Géring Zsuzsanna – Csillag Sára – Gáspár Tamás – Köves Alexandra – Sebestyén Gabriella [2015] Iskola a jövőben? Egy folyamatban lévő jövőkutatási kísérlet bemutatása. Educatio 24(3) pp. 108-115.

Kutatási jelentés

Csillag Sára – Géring Zsuzsanna – Halassy Gyöngyi – Király Gábor – Tóth Zita [2016] Jelentés az ’Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben’ projekt kutatási eredményeiről. (2. fázis: 2015. április – 2016. március). (EMMI 8527-5/2014/TUDPOL) Kutatási jelentés. 2016. március

Csillag Sára – Gáspár Tamás – Géring Zsuzsanna – Király Gábor – Köves Alexandra – Sebestyén Gabriella [2015] Jelentés az ’Iskola a jövőben: a gazdasági felsőoktatás Magyarországon 2050-ben’ projekt kutatási eredményeiről (EMMI 8527-5/2014/TUDPOL támogatási szerződés). Kutatási jelentés. 2015. május

Konferencia-előadások

Géring Zsuzsanna – Csillag Sára – Király Gábor – Kováts Gergely – Köves Alexandra [2016] A részvételi módszertan alkalmazása a felsőoktatás-kutatásban. Az ’Iskola a jövőben’ kutatás felépítése és eredményei. MELLearN Egyesület, 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Budapest, 2016. április 21-22. (konferencia paper)

Király Gábor – Géring Zsuzsanna – Csillag Sára – Köves Alexandra [2016] The Future through the Eyes of the Key Stakeholders: Hungarian Backcasting Scenarios on the Future of Economic Higher Education. 3rd ISA Forum of SOCIOLOGY. Wien, Austria, 2016.07.10-2016.07.14.

Zsuzsanna Géring – Sára Csillag – Tamás Gáspár – Gábor Király – Gergely Kováts – Alexandra Köves [2016] Back from the Future. Applying participatory backcasting to study the Future of Higher Education. UNIKE (Future of University), Copenhagen, 2016. Június 15-17. Conference Paper.

Sára Csillag – Tamás Gáspár – Zsuzsanna Géring – Gábor Király – Gergely Kováts – Alexandra Köves [2016] Where are you going, higher education? Applying participatory methods to study the future of higher education. Smart Cities in Smart Regions 2016, Lahti, 2016. Május 10-12.

Zsuzsanna Géring – Sára Csillag – Tamás Gáspár – Gábor Király – Alexandra Köves [2015] Where are you going, business education? Exploring future scenarios of business education using participatory backcasting methodology. ICEBM 2015, Faculty of Economics and Business Administration of Babeş-Bolyai University. 2015. November 20.

Király Gábor – Géring Zsuzsanna – Csillag Sára – Gáspár Tamás – Köves Alexandra [2015] „Iskola a jövőben” – egy backcasting módszer tapasztalatai és eredményei. Magyar Szociológiai Társaság: A társadalmi részvétel és a kutató–laikus kutató közötti együttműködés lehetőségei a társadalomtudományokban, Szeged, 2015. október 14-15.

Gábor Király – Zsuzsanna Géring – Sára Csillag –Tamás Gáspár – Alexandra Köves [2015] Unequal future(s) of higher education in a Central and Eastern European context. 12th Conference of the European Sociological Association 2015. 25-28 August

Sára Csillag – Tamás Gáspár – Zsuzsanna Géring – Gábor Király – Alexandra Köves [2015] Back from the Future? Exploring future scenarios of business education using participatory backcasting methodology. 16th International UFHRD/AHRD Conference in Europe University College Cork, Ireland, 3rd ­ 5th June 2015. Conference Paper