Átalakuló oktatói szerepek – FHERC szakmai workshop

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (FHERC) 2024. május 21-én szakmai workshopot tartott, amelynek középpontjába az oktatói oldal vizsgálatát helyeztük. Három nagyon izgalmas előadás és hozzájuk kapcsolódó vita keretében gondolkoztunk az átalakuló oktatói szerepekkel kapcsolatos kihívásokról, lehetőségekről. Frányó Zsófia előadása azt járta körbe, hogy melyek az oktatói adaptivitás fő kérdései jelenleg a gazdasági felsőoktatásban. Ezt követően Dén-Nagy Ildikó és Bácsi Katalin arról beszéltek, hogy milyen kihívásokat hoz ebben a mesterséges intelligencia. Majd Fűzi Beatrix azt mutatta be, hogy milyen válaszok, nehézségek és lehetőségek vannak az új…

Tovább »

Az egyetemi oktatók adaptív szakértelemmel kapcsolatos elképzeléseinek feltárása – új nemzetközi publikáció

Megjelent Frányó Zsófia (kutatócsoportunk tagja) és Dorner Helga új nemzetközi publikációja How to change and what to change? – Exploring university teachers’ conceptions of adaptive expertise in teaching címmel az Innovations in Education and Teaching International magas minősítésű nemzetközi szakfolyóiratban. A kutatók egy közép európai egyetemen tárták fel, hogyan értelmezik az üzleti és kapcsolódó szakterületek oktatói az alkalmazkodóképességet a tanításban, milyen eltérő módokon értelmezik az adaptív szakértelmet, és hogyan közelítik meg az adaptivitást az oktatásban. Ehhez 31 oktatóval készítettek félig-strukturált interjúkat, melyeket fenomenográfiai megközelítéssel elemeztek. Az elemzés eredményeként…

Tovább »

Egyetemi hallgatók a mesterséges intelligencia használatáról – nemzetközi publikáció kutatóinktól

Megjelent Folmeg Márta, Fekete Imre és Kóris Rita (kutatócsoportunk tagjainak) új angol nyelvű tanulmánya „Developing AI Literacy: Exploring Higher Education Students’ Perceptions and Practices” címmel a magas minősítésű, nyílt hozzáférésű Journal of University Teaching and Learning Practice szakfolyóiratban. A tanulmány alapját képező kutatás célja azt volt, hogy kiderítse, hogyan látják az egyetemi hallgatók az MI eszközök hatékony és kritikus használatát, valamint további cél volt az MI írástudás egyes eleminek feltárása. A tanulmányhoz 69 hallgatóval készült írásbeli interjúkutatás a magyar felsőoktatás kontextusában, az adatokat pedig tematikus…

Tovább »

Március 1-jén 24 órás világkörüli beszélgetés ünnepelte a Jövő Világnapját – a különleges eseményen az FHERC kutatója is részt vett

Március 1-je a Jövő Világnapja (World Futures Day), amelynek alkalmából idén már tizenegyedik alkalommal találkoztak a világ jövőkutatói és a nagyközönség, hogy globális beszélgetést folytassanak közös jövőnk lehetőségeiről. Az eseményt a Millennium Project, az Association of Professional Futurists (APF), a Humanity+, a Lifeboat Alapítvány, a World Academy of Art and Science és a World Futures Studies Federation (WFSF) nemzetközi jövőkutató szervezetek hívták életre, a program pedig körbeérte a Földet: az egyes időzónák, egymásnak adva a stafétát, (a mindenkori) 17 órakor egy-egy órában a legváltozatosabb programokat,…

Tovább »

Kapcsolódások és ellentétek a felsőoktatási jövőképekkel kapcsolatos oktatói és hallgatói véleményekben – új magyar publikáció

Megjelent Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Miskolczi Péter, Szendrei-Pál Eszter és Tamássy Réka új publikációja az Educatio folyóiratban.   Kutatóink az üzleti felsőoktatásra ható fő tendenciák és lehetséges jövőszcenáriók feltérképezése után az üzleti felsőoktatás különböző szereplőivel: oktatókkal és hallgatókkal készítettek szcenárió workshopokat, hogy feltárják, az egyes szereplőcsoportok hogyan viszonyulnak a kutatók által kialakított négy felsőoktatási jövőképhez. Elemzésükben bemutatják a rugalmasság – stabilitás és a holisztikus oktatás – mikroképzés tengelyek mentén kialakított jövőképeket (stabil mikroképzések; rugalmas mikroképzések, stabil holisztikus képzés és rugalmas holisztikus képzés), és az egyes…

Tovább »

SRHE konferencián járt központunk junior kutatója

December 6-8 között rendezték meg a „Society for Research into Higher Education – Higher Education Research, Practice, and Policy: Connections & Complexities” konferenciát az Egyesült Királyságban, Birmingham-ben. Kutatóközpontunk egyik tagja, Szendrei-Pál Eszter is bemutatta kutatását, melynek középpontjában az oktatható vállalkozói és jövő készségek, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási módszerek álltak. Előadásának címe: „Which future skills and entrepreneurial skills are teachable at universities and what are the currently applied teaching methods?”   A konferenciáról bővebb információ ITT érhető el.

Tovább »

’Az üzleti felsőoktatás jövője’ zárókonferencia

2023. november 21-én megrendezésre került a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ ’Az üzleti felsőoktatás jövője’ (FK127972) OTKA pályázatának zárókonferenciája.   Az öt éves (2018-2023) projekt eredményeként összesen 49 publikáció és 17 folyóirat-cikk született, melyekből 9 magas minősítésű nemzetközi folyóiratban jelent meg, kettőt pedig MTA Publikációs Nívódíjjal jutalmaztak.   A zárókonferencián ezekből szemezgetve 4 előadásban mutattuk be kutatásunk két fő ágát: a vezető üzleti képzések külső kommunikációjának és diskurzusának elemzését, illetve a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos szcenáriókat és elvárásokat. A konferencia zárásaként a résztvevőknek szervezett workshopot Király Gábor, kutatócsoportunk…

Tovább »

Az FHERC égisze alatt megrendeztük az első intenzív heti kurzusainkat

Az egyetemi projekt-hét alkalmával két kurzust is szerveztünk az FHERC kötelékében lévő kutatók és oktatók vezetésével, a Kutatóközpont témáihoz és módszertanaihoz kapcsolódva. Az egyik képzés a ‘Hogyan kutatható és milyen is a munkavállaló az egyetemről kilépve?’ címmel indult. A kurzus folyamán hallgatóink a meghívott neves vendég előadóinkkal folytatott beszélgetések során betekintést nyertek a fiatal diplomás pályakezdők munkaerő-piaci helyzetébe, miközben e  a kvalitatív módszertani jártasságukat is fejleszthették. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást az előadások előadások sorrendjében: Velencei Jolán, Tóth-Téglás Tünde és Andicsku Anett. Oktatók: Kolnhofer-Derecskei Anita és Reicher Regina.…

Tovább »

Két publikációnk MTA Nívódíjat kapott

A Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság 2022-es Publikációs Nívódíjának II. helyezettje Csillag Sára, Király Gábor, Rakovics Márton és Géring Zsuzsanna Agents for sustainable futures? The (un­fulfilled) promise of sustainability at leading business schools című cikke, mely a Futures folyóiratban jelent meg. Kollégáink kutatásukban a magasan rangsorolt, gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmények külső kommunikációjában elemezték a fenntarthatóság megjelenését. A publikáció angol nyelven érhető el itt. Az Albizottság III. díját pedig (megosztva) a Géring Zsuzsanna, Tamássy Réka, Király Gábor és Rakovics Márton által jegyzett The portrayal of the…

Tovább »

Két FHERC tag is csatlakozott az újonnan alakult MTA Felsőoktatás-pedagógiai albizottsághoz

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetője, Géring Zsuzsanna, valamint Kováts Gergely (BCE – NFKK) senior kutatónk is csatlakozott tagként a Magyar Tudományos Akadémia Felsőoktatás-pedagógiai Albizottságához. Az albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik, elnöke Dorner Helga (ELTE), titkára Dringo-Horváth Ida (KRE). Az Albizottság céljai közé tartozik, hogy ösztönözze a hazai felsőoktatás-pedagógiai kutatásokat és kutatás-alapú fejlesztőmunkát, hogy bevonjon fiatal kutatókat a tudományos közösség tevékenységébe és koordinálja az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek és fejlesztőmunkát végző központok együttműködését. Emellett törekszik arra, hogy ösztönözze a nemzetközi…

Tovább »