Egyetemi hallgatók a mesterséges intelligencia használatáról – nemzetközi publikáció kutatóinktól

Megjelent Folmeg Márta, Fekete Imre és Kóris Rita (kutatócsoportunk tagjainak) új angol nyelvű tanulmánya „Developing AI Literacy: Exploring Higher Education Students’ Perceptions and Practices” címmel a magas minősítésű, nyílt hozzáférésű Journal of University Teaching and Learning Practice szakfolyóiratban.

A tanulmány alapját képező kutatás célja azt volt, hogy kiderítse, hogyan látják az egyetemi hallgatók az MI eszközök hatékony és kritikus használatát, valamint további cél volt az MI írástudás egyes eleminek feltárása. A tanulmányhoz 69 hallgatóval készült írásbeli interjúkutatás a magyar felsőoktatás kontextusában, az adatokat pedig tematikus tartalomelemzésnek vetették alá.

Az eredmények azt mutatják, hogy a résztvevők főként a ChatGPT-t használják hallgatói feladataikhoz, mint például ötleteléshez, témaválasztáshoz, információkereséshez és fordításhoz.

Bár sokan hasznosnak találták a szövegek létrehozásában és újrafogalmazásában a ChatGPT-t, néhányan találkoztak olyan kihívásokkal, mint például az általánosság, elavult információk közlése és a nyelvi fordításból adódó idegenségek megjelenése magyar szövegeikben. A hallgatók kiemelték a szöveggenerátor hatékonyságát különböző hallgatói feladataikban mint például az esszéírás és kivonatkészítés.

A hallgatói percepciók alapján megfigyelhető, hogy az oktatók között vannak olyanok, akik már integrálják a hallgatók feladataiba az MI lehetőségeit, de ez csak a kisebbségre jellemző. Mivel a hallgatók technológiai (így MI) írástudása is főleg a szórakoztatóelektronika területén fejlődik önszabályozólag, mindenképpen figyelmet kell fordítani a jövőben a tantárgy / diszciplína-specifikus MI lehetőségek integrálására a tanulási-tanítási folyamatokban.

A tanulmány itt érhető el angol nyelven.