A vállalkozóképzés formái – tanulmány

Megjelent Király Gábor, a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ szakmai vezetőjének tanulmánya a Vezetéstudomány szeptemberi számában. Publikációjában kutatónk a hazai vállalkozóképzés formáit járja körül a különböző tanítási és tanulási módszereken keresztül. Kitér arra is, hogy a keresleti-, kínálati- és kompetenciamodellek hogyan egészíthetik ki, erősíthetik egymást. Tanulmánya konklúziójaként a vállalkozóképzés megújításának, átalakításának során figyelembe veendő szempontokat ismerteti meg az olvasóval. A tanulmány ITT érhető el online.

Tovább »

Mesterséges intelligencia és a felsőoktatás – online előadás

A mesterséges intelligencia és a tanulás kapcsolatát járja körbe online konferencia-előadásában Király Gábor és Géring Zsuzsanna. Az augusztusi konferenciát a 4S (Society for Social Studies of Science) és az EASST (European Association for the Study of Science and Technology) közösen szervezték – a járvány-helyzetre való tekintettel online. A konferencia témája ’Locating and Timing Matters: Significance and agency of STS in emerging worlds’. Ennek keretében zajlott az a szekció, amely a mesterséges intelligencia oktatásra gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Az előadás két jövő-víziót mutat be, amelyek…

Tovább »

Krízisoktatás: tanulunk-e belőle? – véleménycikk

A socio.hu gyűjtött készített egy összeálítást szakmai véleményekből a COVID-19 vírus társadalmi hatásaival kapcsolatban (itt). Ennek keretében szakmai vezetőnk, Király Gábor is írt egy rövid írást a krízisoktatás hatásáról. Ízelítőül a felvezetés: “A koronavírus-járvány okozta krízis sokkszerűen hatott a felsőoktatásra. Ennek kapcsán fel is merült, hogy pontosabb a mostani gyakorlatot-online vagy digitális oktatás helyett-krízisoktatásnak nevezni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a megvalósítás mikéntjétől függetlenül, ez a rendszersokk számos, a felsőoktatás jövőjét érintő folyamatra és fejlesztésre irányította rá a figyelmet. Ha a krízis lehetséges jövőbeli hatásait…

Tovább »

Gazdasági, társadalmi és egyéni értékteremtés a felsőoktatásban – cikk és műhelytanulmány

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ legfrissebb műhelytanulmánya – Király Gábor és Géring Zsuzsanna tollából – a felsőoktatási intézmények megváltozott szerepével kapcsolatos akadémiai diskurzust tárja fel. Az elemzés a felsőoktatási szektor jövőjét érintő három kiemelt kihívást mutat be. Egyrészt kitér a vállalkozó egyetem koncepciójára, mint a gazdasági érték megteremtésének motorjára. Másrészt a foglalkoztathatóság és ehhez kapcsolódóan az egyéni értékteremtés, képzés és fejlesztés kérdéskörét tárgyalja. Harmadrészt pedig bemutatja a társadalmi értékteremtés témáját és különböző megközelítéseit. Mindemellett pedig kitér arra is, hogy a felsőoktatási intézmények számára az egymáshoz hasonulás…

Tovább »

Hanyatlás vagy megújulás a felsőoktatásban? A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ új Horizon Scanning jelentéssorozata

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC) egy új Horizon Scanning jelentéssorozatot indított, amely az akadémiai és szakértői diskurzusok alapján arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen trendek azonosíthatók a felsőoktatás jövőjével. Ez a projekt – amely egy hosszabb NKFIH által támogatott kutatás (FK127972) része – a COVID19 járvány körüli megváltozott helyzet miatt égetően aktuálissá vált. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy folyamatosan nyilvánosan elérhetővé tesszük a készülő jelentéseinket, hogy segíthessük a szektor különböző érintettjeit eligazodni napjaink átalakuló felsőoktatási környezetében. A felvezető részben…

Tovább »

Intézményirányítás a felsőoktatásban – Műhelykonferencián jártunk

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja műhelykonferenciát rendezett „Intézményirányítás a felsőoktatásban” címmel 2020. január 10-én a BCE-n. A konferencia a hazai és nemzetközi felsőoktatás irányításában bekövetkező aktuális változásokra és trendekre reflektált. Az FHERC vezetői, Géring Zsuzsanna és Király Gábor felkért előadóként vettek részt a konferencián, előadásuk címe „Gazdasági, egyéni és társadalmi értékek teremtése: a felsőoktatás szerepei és az ezekhez kapcsolódó intézményi kihívások” volt. A konferencián bemutatott előadások prezentációi IDE kattintva érhetők el.

Tovább »

MTA nívódíjat kaptak kutatóink

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottságának 2019. évi szakirodalmi nívódíját nyerték el munkatársaink külföldi folyóirat-cikk kategóriában. A cikk a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos részvételi kutatásról szól, és a Journal of Futures Studies (Q2-es) folyóiratban jelent meg tavaly. A cikk szerzői: Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Csillag Sára, Kováts Gergely (BCE), Köves Alexandra (BCE) és Gáspár Tamás. Ez a cikk továbbá elnyerte a Budapesti Gazdasági Egyetem 2019. évi Tudományos Díját is ’Szakcikk – Kutató’ kategóriában. A cikk elérhető a következő linken: Géring Zsuzsanna – Király Gábor…

Tovább »

Nemzetközi folyóirat–különszám a felsőoktatás jövőjéről az FHERC vezetői szerkesztésében

Király Gábor és Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetői vendégszerkesztői voltak a Futures (Q1, impact factor: 2,21) folyóirat 111-edik kiadásának. A magas minőségű Elsevier folyóirat külön szekciót szentelt a felsőoktatás jövőjének, amelynek a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetői voltak a szerkesztői, valamint az előszó szerzői. A szerkesztői előszóban olyan globális trendeket azonosítottak, amelyek jelentős kihívást okoznak a felsőoktatásnak úgy, mint a klímaváltozás, a globális migrációs folyamatok, a politikai nyomás, a depresszió mint társadalmi probléma vagy a digitalizáció és robotizáció. Ezen felül a külön szekcióban található elemzés…

Tovább »

Kutatási ösztöndíjakat kapott munkatársunk

Kollégánk, Dr. habil. Fehér Katalin tudományos főmunkatárs két prémium pályázaton is nyert. A Fulbright pályázat keretében 2020-ban Philadelphiában, a Drexel University-n végez majd kutatásokat a mesterséges intelligencia új média alkalmazásainak hatásairól. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját három évre nyerte el és a digitális befolyásolási modellek adaptációinak összehasonlító vizsgálatát fogja elvégezni.

Tovább »

Kutatóhálózat az európai egyetemek jövőjéért – Koppenhágában járt az FHERC

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (FHERC) tagja az aarhusi Centre Higher Education Future (CHEF) szervezésében létrehozott ’European Universities – Critical Futures’ networknek. Ennek keretében az FHERC vezetői, Géring Zsuzsanna és Király Gábor vettek részt május 6 és 8 között a network koppenhágai programján. A 18 európai felsőoktatással foglalkozó kutatócsoportot összefogó projekt kick-off programján az első két nap egy úgynevezett ’search conference’ volt, aminek az volt a célja, hogy a jelenlévő szakmai közösség egy közös kiindulópontot találjon a közös gondolkodáshoz, majd a felsőoktatás jövőjével kapcsolatosan meghatározó…

Tovább »