Jövőábrázolások – előadás a European Sociological Association online konferencián

A European Sociological Association (ESA) 2021-es online konferenciáján adtak elő kutatóink szeptember 3-án. Géring Zsuzsanna és Király Gábor prezentációjukban a Rakovics Mártonnal és Tamássy Rékával közösen készült kutatásukat mutatták be, melyben a felsőoktatási intézmények jövőábrázolását elemezték. Kutatóink a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bemutatkozó szövegeiben térképezték fel a ’future’ kifejezés használatát. Az elemzés alapja az a feltételezés, hogy az egyetemek szervezeti legitimációjának fontos eszköze a szervezeten kívüli kommunikáció, különösképpen a szervezet jövőbeli szerepének diszkurzív megalkotása és fontosságának hangsúlyozása.  A kutatás…

Tovább »

Nottinghami Egyetem címzetes docense lett az FHERC szakmai vezetője

Király Gábort, az Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ szakmai vezetőjét, 2021. augusztus 1-től a Nottinghami Egyetem címzetes egyetemi docensévé nevezték ki. Az együttműködés keretében Király Gábor a következő 3 évben a Nottinghami Egyetem oktatáskutatással foglalkozó egységével (School of Education) dolgozik együtt. A közös munka kiterjed egyrészt kutatásmódszertani workshopok tartására, másrészt az oktatás és a munka jövőjével kapcsolatos közös kutatásokban való részvételre. Ez a kinevezés továbbá nagyszerű lehetőséget teremt a két intézmény közötti további kutatási kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére is.

Tovább »

Szerkesztett tanulmánykötetben publikált kutatónk

  Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője kevert módszertanú diskurzuselemzést bemutató fejezetet publikált a The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis című szerkesztett kötetben. A most megjelent, kevert módszertanokra fókuszáló kötet bemutat kvantitatív és kvalitatív gyökerű megközelítéseket is, külön kitérve azon módszertanokra, amelyek természetüknél fogva kevert szemléletűek. A Géring Zsuzsanna által jegyzett fejezet a kevert módszertanú diskurzuselemzés (Mixed Methodological Discourse Analysis) definícióját, különböző alkalmazási lehetőségeit, korlátjait és alkalmazásának lépéseit járja körül. Géring kevert diskurzuselemzést alkalmazó kutatások példáján keresztül mutatja be az egyes, a kutatás során…

Tovább »

Részvétel a nemzetközi ‘University and Industry Innovation Network’ online konferencián

2021.06.14-16 között rendezték meg idén a ‘University and Industry Innovation Network’ online konferenciát, melyen három kutatónk képviselte központunkat egy közös kutatással. Szendrei-Pál Eszter, Király Gábor és Rakovics Márton angol nyelvű előadásának címe “Do top business schools claim to equip students with the skill of tomorrow?”. Kutatásukban a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzésének online programleírásait elemzik. A szövegelemzés középpontjában a jövő készségei voltak, melyek megjelenését csoportokba rendezve vizsgáltak a korpuszon. Kutatásuk eredményeként 4 kategóriába tudták rendezni az egyetemeket attól függően, hogy mely jövő…

Tovább »

Módszertani workshop a szövegbányászatról

Szövegbányászati módszertani workshop vendége volt Géring Zsuzsanna, kutatócsoportunk vezetője. A június nyolcadikán tartott online workshop fókuszának középpontjában a nagyméretű szöveges adatok számítógépes elemzése, és szociológiában való alkalmazása volt. Az eseményen kutatócsoportunk vezetője mellett Barna Ildikó, Bodor Péter, Kmetty Zoltán, Ring Orsolya és Sik Domonkos számoltak be saját tapasztalataikról és meglátásaikról a szövegbányászati módszerekkel kapcsolatban. A szövegbányászati módszerek – az egyre növekvő digitális és internetes adatfelhalmozástól nem függetlenül – egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mind a nemzetközi mind a hazai tudományos térben. A szociológia sem kivétel ez…

Tovább »

Már elérhető a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretein belül megrendezett nemzetközi fenntarthatósági konferencia konferenciakötete online

Központunk egyik tagja, Szendrei-Pál Eszter előadóként részt vett a 2020 november 12-én megrendezett ‘Fenntartható fejlődési célok felsőoktatási intézmények számára – Milyen célokat kell elérniük és hol tartanak most?’ angol nyelvű kutatásával a ‘Fenntarthatóság az egyetemen’ szekcióban. A kutatónk angol nyelvű írását is tartalmazó konferenciakötet már elérhető IDE kattintva. Eszter kutatásában részletesen elemezte a Budapesti Gazdasági Egyetem által kitűzött fenntarthatósági célok megvalósulását, a felmerült nehézségeket, valamint jövőbeni lehetőségeit is. Ezek alapján létrejött a BGE fenntarthatósági fejlődésének SWOT analízise. Ezzel kapcsolatos hírünk IDE kattintva érhető el.

Tovább »

Digitalizáció a felsőoktatásban – szekció elnöklet az STS nemzetközi konferenciáján

2021. május 3-5. között került sor a Grazi Egyetem Tudomány, Technológia és Társadalom Intézetének (Science, Technology and Society Unit – STS) 19. konferenciájára, melynek idei témája Kritikai kérdések a tudomány, technológia és társadalomtudományok területén (Critical Issues in Science, Technology and Society Studies) volt. Az online megtartott konferencia Digitalizáció a felsőoktatásban című szekciója Géring Zsuzsanna és Király Gábor elnöklésével zajlott. A nyolc prezentációt felölelő szekcióban az előadók a digitalizáció felsőoktatásban betöltött szerepét járták körül, arra keresvén a választ, hogy a digitalizáció önmagában forradalmasítja-e a felsőoktatást, vagy…

Tovább »

Magyar nyelvű kivonat kutatócsoportunk Horizon Scanning projektjéről

Magyarul is megjelent rövidített kivonatok formájában az FHERC Horizon Scanning projektjét bemutató riportsorozat. A tavalyi év folyamán három részben, angolul publikáltuk a felsőoktatás jövőjét és az azzal kapcsolatos tudományos- és médiaképet Horizon Scanning módszerrel elemző kutatásunkat. Ezen riportok már elérhetők magyarul is, rövidített formában. Az első kivonatban Király Gábor és Géring Zsuzsanna mutatják be a tanulás és tanítás változásait a tudásátadás átalakulásának aspektusából, a másodikban szintén Géring és Király elemzik a rugalmas tanulási környezet kihívásait, a harmadik, és eleddig utolsó részben pedig Miskolczi Péter és…

Tovább »

Nemzetközi publikáció a fenntartható marketingkommunikációról

A Futures folyóiratban jelent meg Köves Alexandra és Király Gábor, kutatócsoportunk szakmai vezetőjének új publikációja Inner drives: Is the future of marketing communication sustainable when using backcasting? címmel. A cikk egy marketingkommunikációs ügynökség kutatásából indul ki, amelyben a vállalat az ágazat jövőjét kívánta feltárni a kutatók segítségével. A részvételi backcasting módszerrel folytatott szervezeti akciókutatás során a szakma jövőjét meghatározó témakörökből a fenntarthatóság és a felelősségvállalás emelkedett ki organikus módon.  Köves és Király publikációjukban kiemelik, hogy a backcasting módszer belső működése anélkül is eredményezheti a fenntarthatóság és felelősségvállalás tematizálását, hogy…

Tovább »

Középeurópai oktatási konferencián mutatták be kutatóink legfrissebb eredményeiket

2021. április 22-23-án került sor a hatodik Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) konferenciájára, amelyen kutatóink is prezentáltak. Király Gábor, Géring Zsuzsanna, Csillag Sára és Rakovics Márton előadásukban a Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ átfogó online felsőoktatási szövegelemző kutatásából mutattak be részleteket. Az előadás alapját képező kutatásban kutatócsoportunk tagjai a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzésének online szövegeit elemzik. Király és társai ebből kiindulva a fenntarthatóság (sustainability) tartalmi és diszkurzív keretezését vizsgálták a jövő (future) reprezentációjával összekötve, kevert módszertannal. Elemzésükben a vizsgált intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos…

Tovább »