Két publikációnk MTA Nívódíjat kapott

A Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság 2022-es Publikációs Nívódíjának II. helyezettje Csillag Sára, Király Gábor, Rakovics Márton és Géring Zsuzsanna Agents for sustainable futures? The (un­fulfilled) promise of sustainability at leading business schools című cikke, mely a Futures folyóiratban jelent meg. Kollégáink kutatásukban a magasan rangsorolt, gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmények külső kommunikációjában elemezték a fenntarthatóság megjelenését. A publikáció angol nyelven érhető el itt. Az Albizottság III. díját pedig (megosztva) a Géring Zsuzsanna, Tamássy Réka, Király Gábor és Rakovics Márton által jegyzett The portrayal of the…

Tovább »

Két FHERC tag is csatlakozott az újonnan alakult MTA Felsőoktatás-pedagógiai albizottsághoz

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetője, Géring Zsuzsanna, valamint Kováts Gergely (BCE – NFKK) senior kutatónk is csatlakozott tagként a Magyar Tudományos Akadémia Felsőoktatás-pedagógiai Albizottságához. Az albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik, elnöke Dorner Helga (ELTE), titkára Dringo-Horváth Ida (KRE). Az Albizottság céljai közé tartozik, hogy ösztönözze a hazai felsőoktatás-pedagógiai kutatásokat és kutatás-alapú fejlesztőmunkát, hogy bevonjon fiatal kutatókat a tudományos közösség tevékenységébe és koordinálja az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek és fejlesztőmunkát végző központok együttműködését. Emellett törekszik arra, hogy ösztönözze a nemzetközi…

Tovább »

Tovább folytatódnak az oktatáskutató konferencia-előadásaink

Október végén két rangos pedagógiai témájú konferencia került megszervezésre az ELTE PPK és FTI által: az I. Felsőoktatás-pedagógia Konferencia és a XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. A BGE-ről több tanszék és az OKFI képviselő i is részt vettek az eseményeken előadóként és a hallgatóság soraiban egyaránt. Tagjaink közül Frányó Zsófia mindkét konferencián előadóként szerepelt, a BGE oktatóinak körében készült interjúsorozat eredményeinek bemutatásával. Az egyik előadásban az interjúkból kirajzolódott oktatói célok és küldetések kerültek bemutatásra, valamint azok hallgatóközpontú oktatási megközelítéssel való összefüggései. Az előadás konklúziója, hogy a legtöbb…

Tovább »

Oktatáskutatási előadások – az oktatói szereptől a számvitel és controlling oktatási kihívásaiig

Kutatócsoportunk tagjai több ízben is előadtak oktatáskutatási témában hazai és nemzetközi konferenciákon: A BGE PSZK Kari Tudományos rendezvénysorozat keretében „Szempontok az oktatáskutatáshoz” címmel Frányó Zsófia tartott előadást 2023.október 2-án. Az előadás az oktatáskutatás alapvető kérdéseivel foglalkozott, annak érdekében, hogy inspirációt nyújtson és támogassa a jövőbeni kutatások átgondolt, minőségi megvalósítását. A résztvevők röviden foglalkozhattak a kutatói célkitűzések és döntések kérdéseivel, az oktatáskutatás terén releváns módszertanok összefoglalásával, a hitelesség és a felmerülő lehetséges nehézségek témájával, valamint a felsőoktatáskutatás aktuális irányaival. Az előadást szakirodalmi ajánló és rövid beszélgetés zárta.…

Tovább »

Az FHERC programja is színesítette a Kutatók Éjszakáját

2023 szeptember 29-én A jövő felsőoktatása- az üzleti felsőoktatás jövője címmel tartott szórakoztató és inspiráló workshopot a Kutatók Éjszakáján a Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC). A program célja nem csak a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése volt, de a jövőorientált gondolkodás és rendszerszemlélet fontosságának közös felismerése. A több turnusban meghirdetett játék egy képzeletbeli expedíció szakértői központjába invitálta a résztvevőket, amelynek feladata az volt, hogy egy lakható bolygót készítsen elő az emberi éltere. Minden csoportnak 20 perc állt rendelkezésére, hogy különböző paraméterek kiválasztásával…

Tovább »

Idén először vett részt FHERC kutatója CLADAG konferencián

Az  Olasz Statisztikai Társaság (SIS) Osztályozási és Adatelemzési Csoportja (CLAssification and Data Analysis Group- CLADAG) azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a többváltozós statisztika fejlett módszertani kutatásait és oktatását különös tekintettel az adatelemzés és adatosztályozás területére. A szervezet 1997 óta rendezi meg minden második évben többszázfős nemzetközi konferenciáját, hogy teret adjon a fogalmakkal, a módszerekkel, az algoritmusokkal, a számítási és empirikus eredményekkel kapcsolatos eszmecserére. Idén a konferenciát a festői szépségű tengerparti városka, Salerno hatalmas egyetemi kampuszán tartották szeptember 11 és 13 között. A konferencia legtöbb előadása…

Tovább »

Nemzetközi válogatásba került be írásunk

Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője készített egy esettanulmányt a BGE PSZK karán futó hallgatói Mentorprogramról, ami bekerült egy neves nemzetközi kötetbe, a világról összeválogatott hallgatókat támogató kezdeményezések közé. Augusztusban jelent meg a „Transferring Lives at the Institutional Level. Equity Promotion Initiatives Across the World” című kiadvány, amely az egész világról célzottan gyűjtött össze a hallgatók sikereit és egyenlőségét támogató felsőoktatási kezdeményezéseket. A Közép- és Kelet-Európa fejezetbe beválogatott négy program közé került be a PSZK-n futó Mentorprogramot bemutató rövid elemzés, amelyet Géring Zsuzsanna (Felsőoktatás Jövője Kiválósági…

Tovább »

A hallgatók ábrázolása a felsőoktatási intézmények honlapján – új nemzetközi publikáció minősített szakfolyóiratban

Megjelent Tamássy Réka, Géring Zsuzsanna, Király Gábor, Plugor Réka és Rakovics Márton új publikációja a Journal of International Education in Business Q3-as minősítésű szakfolyóiratban. Kutatóink a The portrayal of the role and agency of students and higher education institutions in highly ranked business school discourses című cikkükben 100 magasan rangsorolt felsőoktatási üzleti képzés online elérhető bemutatkozását elemezték. Kutatásuk fókuszában a hallgatók ábrázolása állt, különös tekintettel a hallgatók cselekvési terére, az ábrázolt hallgatói szerepekre, és az ezekben tükröződő felsőoktatási társadalmi szerepekre. A kevert módszertanú kutatás első lépéseként látens…

Tovább »

Szembenézni a végességgel: haláltudatosság és fenntarthatósági átmenetek – új magyar publikáció

Immár magyarul is elérhető Király Gábor és Köves Alexandra tanulmánya a fogyasztói kultúra és a halálszorongás kapcsolatáról. A cikk alaptézise szerint a haláltól való szorongás, az elmúlástól való félelem elől menekülünk a fogyasztásba, ami növeli az egyén önbecsülését és megerősíti világképét. A tanulmányban a kutatók ezen alaptételen keresztül vázolják fel a lehetőséget egy új, fenntarthatóbb kulturális minta kialakítására, mégpedig a halálhoz való viszonyunk megváltoztatásával, haláltudatos szemlélet kialakításával. A Kovászban megjelent tanulmány eredetileg az Ecological Economics hasábjain jelent meg, de a témával a szerzők foglalkoztak már…

Tovább »

A FHERC vezetői a University of Nottingham vendégei voltak

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetője Géring Zsuzsanna és szakmai vezetője, Király Gábor meghívást kaptak a Nottingham Egyetem ‘School of Education’ intézetétől. A látogatás során az FHERC vezetői módszertani és szakmai workshopokat tartottak a központban folyó kutatások kapcsán. Ezen felül a School of Education intézeten belül működő felsőoktatás-kutató csoport megbeszélésén is részt vettek, ahol a lehetséges közös kutatásokról és együttműködésekről is egyeztettek. Emellett megosztották tapasztalataikat a kutatócsoportból kutatóközponttá válás folyamatáról és menedzseléséről, mivel a nottinghami kutatócsoport is megkapta a kutatóközponttá alakulás jogát, és jelenleg alakítják…

Tovább »