Oktatáskutatási előadások – az oktatói szereptől a számvitel és controlling oktatási kihívásaiig

Kutatócsoportunk tagjai több ízben is előadtak oktatáskutatási témában hazai és nemzetközi konferenciákon:

A BGE PSZK Kari Tudományos rendezvénysorozat keretében „Szempontok az oktatáskutatáshoz” címmel Frányó Zsófia tartott előadást 2023.október 2-án. Az előadás az oktatáskutatás alapvető kérdéseivel foglalkozott, annak érdekében, hogy inspirációt nyújtson és támogassa a jövőbeni kutatások átgondolt, minőségi megvalósítását. A résztvevők röviden foglalkozhattak a kutatói célkitűzések és döntések kérdéseivel, az oktatáskutatás terén releváns módszertanok összefoglalásával, a hitelesség és a felmerülő lehetséges nehézségek témájával, valamint a felsőoktatáskutatás aktuális irányaival.

Az előadást szakirodalmi ajánló és rövid beszélgetés zárta.

Ezt megelőzően Frányó Zsófia előadóként szerepelt a JURE 2023 nemzetközi oktatáskutatási konferencián. Az EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction) junior kutatók számára hirdetett konferencia részvételi lehetőséget a 2023.augusztus 20-21-én megrendezett rendezvényre.  A konferencia Thesszalonikiben, Görögországban került megrendezésre a Univerity of Macedonia épületében, hozzávetőleg 250 fős junior kutatói létszámmal. A szimpóziumok, kerekasztal beszélgetések, előadások és poszterbemutatók két napon keresztül zajlottak, szakaszonként 8-10 különböző szekcióban, változatos oktatáskutatási témában, minden SIG (special interest group) témáit lefedve. Zsófia előadásának témája a felsőoktatási oktatók hallgatókkal kialakított kapcsolata volt (Rapports with students: conceptualized roles of the instructors at a Central European university), melyet félig-strukturált interjúk fenomenográfiai elemzésével vizsgált. Az előadás hallgatósága visszajelezte, hogy a téma releváns és érdekes számukra, és három kérdés merült fel: a téma más (nem gazdaságtudományi) környezetben és középiskolai keretekre vonatkozó vizsgálatának lehetőségéről, valamint a kutatási módszertan egy eleméről (a gondolattérképpel támogatott interjúk felvételéről és a térképek visszaigazolásáról).

Szintén nyáron került megrendezésre a BGE-PSZK Számvitel Tanszék által 2023.augusztus 28-án a Számvitel és a Controlling elmélete, gyakorlata I. Tudományos Konferencia, melyen Dr. Szijártó Boglárka és Frányó Zsófia tagjaink Számvitel és Contorlling: oktatási kihívások és megoldások címmel tartottak előadást. A témát oktatókkal készült interjúk tematikus elemzésével dolgozták fel, feltérképezték az oktatók célkitűzéseit, a tanítás során őket érő nehézségeket és személyes megoldásaikat. Az elemzés alapján az oktatók által képviselt célok sokrétűek, elsősorban kognitív, praktikus és stratégiai jellegűek. A kihívások a hallgatói sokféleség, a külső adottságok és az oktatók személyes dilemmáinak témáit vetik fel, míg a megoldások az oktatásmódszertan és a kapcsolatépítés kérdéskörébe vezetnek. Az interjú utolsó témája az oktatók küldetése volt, ahol affektív és szociális tényezők kerültek előtérbe.