Az FHERC programja is színesítette a Kutatók Éjszakáját

2023 szeptember 29-én A jövő felsőoktatása- az üzleti felsőoktatás jövője címmel tartott szórakoztató és inspiráló workshopot a Kutatók Éjszakáján a Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC). A program célja nem csak a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése volt,
de a jövőorientált gondolkodás és rendszerszemlélet fontosságának közös felismerése.

A több turnusban meghirdetett játék egy képzeletbeli expedíció szakértői központjába invitálta a résztvevőket, amelynek feladata az volt, hogy egy lakható bolygót készítsen elő az emberi éltere. Minden csoportnak 20 perc állt rendelkezésére, hogy különböző paraméterek kiválasztásával meghatározza, milyen legyen ebben a jövőbeli társadalomban a felsőoktatás.

A játékhoz a tervezők “Az üzleti oktatás jövője” című négyéves kutatási projekt keretében kialakított, Szcenáriók a felsőoktatás jövőjéről 2022 című jelentésben is szereplő forgatókönyveket használták, a kiválasztott paraméterek megbeszélése során pedig lehullt a lepel arról, hogy az adott csoport jellemzően melyik szcenárió(k) mentén gondolkodott.

A Kutatók Éjszakáján a vegyes korosztályokból álló 8 fős csapatok igen hasonló eredményre jutottak; leginkább a rugalmas mikro-képzések forgatókönyvének elemei mellett tették le voksukat. Es

zerint „A jövő felsőoktatásának az egyetemek mellett az alternatív képzőhelyek is fontos szereplői lesznek, és mindannyian arra fognak törekedni, hogy a munkaerőpiacon aktuálisan keresett, időszerű tudást nyújthassanak a hallgatóiknak. A képzések hossza döntően egy év, jellegük pedig igazodik a hallgatói igényekhez, például rugalmas időrend, elektronikus

tudásátadás és intenzív személyes jelenléti alkalmak kombinációjával. Az ilyen programok elvégzését igazoló mikrodiplomákból ki-ki felépítheti a saját szakmai portfólióját.” (Géring, Zsuzsanna & Király, Gábor & Miskolczi, Péter & Tamássy, Réka & Szendrei-Pál, Eszter & Fűzi, Beatrix. (2022). SZCENÁRIÓK A FELSŐOKTATÁS JÖVŐJÉRŐL 2022. 10.13140/RG.2.2.23774.92480, p4-5.)

A tervezésben és a megvalósításban a kutatóközpont tagjai közül Géring Zsuzsanna, a központ vezetője, Szendrei-Pál Eszter doktorandusz hallgató és tudományos segédmunkatárs, illetve Dén-Nagy Ildikó, a Vezetés és Emberi Erőforrás Fejlesztés Tanszék tudományos munkatársa vettek részt, a kreatív folyamatot támogatta továbbá Vadász Viktória, a grafikai megvalósítás pedig Izsák Hajnalka nevéhez köthető.