Két FHERC tag is csatlakozott az újonnan alakult MTA Felsőoktatás-pedagógiai albizottsághoz

A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ vezetője, Géring Zsuzsanna, valamint Kováts Gergely (BCE – NFKK) senior kutatónk is csatlakozott tagként a Magyar Tudományos Akadémia Felsőoktatás-pedagógiai Albizottságához. Az albizottság az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság keretein belül működik, elnöke Dorner Helga (ELTE), titkára Dringo-Horváth Ida (KRE).

Az Albizottság céljai közé tartozik, hogy ösztönözze a hazai felsőoktatás-pedagógiai kutatásokat és kutatás-alapú fejlesztőmunkát, hogy bevonjon fiatal kutatókat a tudományos közösség tevékenységébe és koordinálja az albizottság tagjai által képviselt kutatóműhelyek és fejlesztőmunkát végző központok együttműködését.

Emellett törekszik arra, hogy ösztönözze a nemzetközi kutatási együttműködéseket a felsőoktatás-pedagógia területén, és közös szakmai programokat kezdeményezzen más albizottságokkal, területi munkabizottságokkal. Továbbá hozzájárul a felsőoktatás-pedagógiai kutatások és fejlesztőmunka eredményeinek rendszeres publikálásához és disszeminálásához hazai és nemzetközi tudományos és szakmai fórumokon.

Az Albizottság honlapja: https://nevelestudomany.hu/albizottsagok/felsooktatas-pedagogiai-albizottsag/