Módszertani írásaink

MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Könyvrészletek

Géring Zsuzsanna – Király Gábor [2015] A szervezeti működés diszkurzív aspektusai. In: Szabari Vera – Takács Erzsébet – Pál Eszter (szerk): Vita Publica. Tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara, Budapest, pp. 83-96. ISBN 978-963-284-685-9

Folyóiratcikkek

Csillag Sára – Balázs Éva – Kocsis Mihály – Orosz Attila – Udvarhelyi Éva Tessa – Vágó Irén [2017] „Volt egyszer egy élet, de egy ember nem élvezhette”: akciókutatás a magyar autizmusellátó rendszer fejlesztéséért. Kovász 21(1) pp. 33-51.

Géring Zsuzsanna [2017] Kevert szövegelemzési módszertan alkalmazása gazdasági és társadalmi jelenségek vizsgálatához: Online CSR-kommunikáció vizsgálata tartalomelemzéssel és diskurzuselemzéssel. Vezetéstudomány 48(4) pp. 55-66. DOI: 10.14267/VEZTUD.2017.04.08

Király Gábor [2017] Rendszerek és kapcsolatok: A részvételi rendszermodellezés módszerének bemutatása a felsőoktatásról készített oksági diagramok példáján. Vezetéstudomány 48(4) pp. 67-83. DOI 10.14267/VEZTUD.2017.04.09

Király Gábor [2017] Részvétel mint kutatási szemlélet: Fogalmi áttekintés a részvételi kutatás témájában. Kultúra és közösség 48(3) pp. 79-94.

Király Gábor – Miskolczi Péter [2017] Elméleti útvonalak. Oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában. Educatio 26(3) pp. 457-466.

Csillag Sára [2016] A kooperatív akciókutatás elmélete és gyakorlata. Prosperitas 2016:(2) pp. 36-62.

Király Gábor – Géring Zsuzsanna [2016] Kvalitatív módszertani innovációk és a tudományos gyakorlat. Szerkesztői előszó. Prosperitas 3(2) pp. 5-16.

Király Gábor – Miskolczi Péter [2016] A részvétel dinamikája. Rendszerdinamika és részvétel: empirikus áttekintés. Replika (100) pp. 103-129.

Miskolczi Péter – Király Gábor – Kovács Kinga Emese – Lovas Yvette – Pálóczi Bence [2016] Fogalmak mentén: hallgatói térképek alkalmazása oktatási újítás vizsgálatára. Prosperitas 3(2) pp. 111-132.

Dén-Nagy Ildikó – Géring Zsuzsanna – Király Gábor – Nagy Beáta [2014] Kevert módszertanok alkalmazása a munka-magánélet egyensúly kutatásában. Kultúra és Közösség 5(3) pp. 149-158.

Király Gábor – Dén-Nagy Ildikó – Géring Zsuzsanna – Nagy Beáta [2014] Kevert módszertani megközelítések. Elméleti és módszertani alapok. Kultúra és Közösség 5(2) pp. 95-104.

Géring Zsuzsanna [2014] Tartalomelemzés: a virtuális és a ’valós’ világ határán. Egy vállalati honlap-elemzés bemutatása. Kultúra és Közösség 5(1) pp. 9-24.

Gáspár Tamás – Király Gábor – Csillag Sára [2014] Fehér asztal mellett. A világkávézó részvételi technika szemlélete és módszertana. Kovász 18(1-4.) pp. 11-41.

Szerkesztett művek

Király Gábor – Géring Zsuzsanna (szerk.) [2016] Prosperitas. 2016/2. szám: Kvalitatív módszertanok

Konferencia-előadások

Géring Zsuzsanna – Rakovics Márton [2018] A szövegbányászat statisztikai dilemmái. Kihívások és igények a statisztikában konferencia, MTA Statisztikai Tudományos Albizottság ülése, Budapest, november 16.

Király Gábor – Géring Zsuzsanna [2015] Tartalom- és diskurzuselemzés – kevert módszertani megközelítés a szövegelemzésben. MSZT konferencia, Budapest, 2015. november 19-21.

Géring Zsuzsanna [2015] A virtuális és a ’valós’ világ közötti mozgás egy webtartalomelemzés során. Alkalmazott Tudományok Fóruma II. BGF, Budapest, 2015. március 12-13.

IDEGEN NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Könyvfejezet

Géring Zsuzsanna [2021] Mixed Methodological Discourse Analysis. In: Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (Eds.). (2021). The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis. Routledge. pp. 161-170.

Csillag Sára – Kováts Gergely – Hidegh Anna Laura [2016] Critical Management Education at the Corvinus University of Budapest. In: Saba Senses-Ozyurt, Sándor Klein, Zsolt Nemeskéri (szerk.) Educating for Democratic Governance and Global Citizenship. 523 p. San Diego (CA): World Council for Curriculum and Instruction.

Géring Zsuzsanna [2015] Content versus discourse analysis. Examination of corporate social responsibility in companies’ homepage-texts. In SAGE Research Methods Cases. London, United Kingdom: SAGE Publications, Ltd. Online ISBN: 9781446273050
DOI: 10.4135/978144627305014556732

Folyóiratcikkek

Tamássy Réka, Géring Zsuzsanna [2022] Rich variety of DA approaches applied in social media research – a systematic scoping review. Discourse & Communication, 16(1), pp. 93-109. https://doi.org/10.1177/17504813211043722

Köves A, Kiraly G, [2021] Inner drives: Is the future of marketingcommunications more sustainable when using backcasting? Futures, 130, https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102755

Géring Z, Király G, Tamássy R. [2021] Are you a newcomer to horizon scanning? A few decision points and methodological reflections on the process. Futures & Foresight Science. 2021;e77. https://doi.org/10.1002/ffo2.77

Király Gábor, Miskolczi Péter [2019] Dynamics of participation: System dynamics and participation-An empirical review. SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE 36:2, pp. 199-210. https://doi.org/10.1002/sres.2580

Zsuzsanna Géring [2017] A student-friendly and critical book about visual methodologies. Praise and critique. Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials by Gillian Rose (4th Edition. London, Sage, 2016). Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 8(1) pp. 127-131. DOI: 10.14267/CJSSP.2017.01.07

Fűzi Beatrix, Suplicz Sándor [2016] The Indicators of the Quality and Changes of Teachers’ Work. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 4:8, pp. 1815-1827.  https://10.13189/ujer.2016.040811

Konferencia-előadások

Géring Zsuzsanna [2018] Mixed Methodological Discourse Analysis. MMIRA International Conference, Bécs, Ausztria, Augusztus 22-24.

Miskolczi Péter – Rakovics Márton – Király Gábor [2018] Mixed-method analysis of mind map data in an education research context. MMIRA International Conference, Bécs, Ausztria, Augusztus 22-24.

Király Gábor – Köves Alexandra [2017] Participatory methods, agency and the question of human development. ESEE 2017 12th Conference of the European Society for Ecological Economics: Budapest, Magyarország, 2017.06.20-2017.06.23.

Zsuzsanna Géring [2015] Content analysis and/or discourse analysis? A mixed methods approach in textual analysis. 12th Conference of the European Sociological Association 2015. 25-28 August