Digitalizáció a felsőoktatásban – szekció elnöklet az STS nemzetközi konferenciáján

2021. május 3-5. között került sor a Grazi Egyetem Tudomány, Technológia és Társadalom Intézetének (Science, Technology and Society Unit – STS) 19. konferenciájára, melynek idei témája Kritikai kérdések a tudomány, technológia és társadalomtudományok területén (Critical Issues in Science, Technology and Society Studies) volt. Az online megtartott konferencia Digitalizáció a felsőoktatásban című szekciója Géring Zsuzsanna és Király Gábor elnöklésével zajlott. A nyolc prezentációt felölelő szekcióban az előadók a digitalizáció felsőoktatásban betöltött szerepét járták körül, arra keresvén a választ, hogy a digitalizáció önmagában forradalmasítja-e a felsőoktatást, vagy csupán egy új eszköz a klasszikus tudásátadás szolgálatában. A prezentációkról bővebben ITT olvashat angolul.

Kutatócsoportunk vezetője és szakmai vezetője saját előadásukban a tanulás céljára és értelmére fókuszáltak ezen digitális kontextus keretein belül, két régebbi jövőkoncepcióból kiindulva. Az első bemutatott koncepció Skinner nevéhez köthető, aki egy teljesen digitalizált iskolát képzelt el, ahol a tanulók saját tempójukban haladnak a jól körülhatárolt, lineáris tanulási úton, megszerzett tudásaikat gyakorta tesztelik, valamint azonnali és rendszeres visszajelzést kapnak a rendszertől. Ezzel szemben Rogers elmélete alapján a valódi tanulás (amelyen a pozitív viselkedésváltozást kiváltó tanulást érti) menete mindig a tanuló által meghatározott. Király Gábor és Géring Zsuzsanna amellett érveltek előadásukban, hogy a jelenleg elérhető oktatási technológiák mindkét elképzelés megvalósításához hozzájárulhatnak. Prezentációjukban arra is kitértek, hogy bár a két oktatási-tanulási jövőkép alapjaiban eltér egymástól, azok egyes elemeinek szintetizálása és együttes alkalmazása lehetséges lehet.