Változatos diskurzuselemzési megközelítések a közösségimédia-kutatásban

Az utóbbi években a diskurzuselemzés-alapú megközelítések egyre népszerűbbek nemcsak a szociológia, a nyelvészet, a kommunikáció- és médiatudomány területén, de ezek metszéspontjaiban is. Mivel kutatócsoportunk több projektjében is alkalmazunk diskurzuselemzést (DA, az angol discourse analysis kifejezés után), vagy annak bizonyos formáit, így érdeklődésünk már-már magától értetődő a megközelítés tudományos térben való megjelenése és interpretációja iránt. Hogy képet kapjunk a DA értelmezésének és használatának módjairól és összetettségéről, szisztematikus szakirodalmi áttekintést (systematic scoping review) készítettünk. Tekintettel arra, hogy a közösségi média relatíve új, mégis kimeríthetetlenül gazdag forrás a…

Tovább »

Az innovatív felsőoktatás jövőjének előmozdítása a mesterképzéseken keresztül – új tudományos publikáció

Megjelent Fehér Katalin, Géring Zsuzsanna és Király Gábor új cikke Promoting the future of innovative higher education through thousands of master’s programmes STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market címmel a Society & Economy-ban. A tanulmányban a kutatók nemzetközi elemzésüket mutatják be, melyben mesterképzések leírásaiban vizsgálták, hogy a leginnovatívabb felsőoktatási intézmények programjai hogyan reflektálnak a gyorsan változó szocio-ökonómiai és technológiai környezetre, illetve hogyan jelenik meg bennük az intézmények jövőképe. A tanulmányban a Thomson Reuters 100 leginnovatívabb egyetemet tartalmazó rangsorából 30 választott egyetem…

Tovább »

Szakmai blog megjelenés és podcast a halálhoz való viszonyunk és a fenntarthatóság kapcsolatáról

Kutatócsoportunk szakmai vezetője, Király Gábor és Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a Hochschule für Philosophie München Kontrapunkte című szakmai blogján publikáltak. A bejegyzésben a kutatók a klímaváltozás végzetes kimenetelével való mindennapi szembesülést kötik össze a nyugati társadalmak halálhoz való viszonyával, és arra adott reakcióival. Becker nyomán, Greenberg és Solomon terrormenedzsment elméletéből kiindulva Köves és Király arra a következtetésre jutnak, hogy a napi szinten a saját haláluk, és az egész bolygó pusztulásának lehetőségével szembesített emberek védekezési mechanizmusként a társadalmi státuszukat erősítő aktusokba, vagyis féktelen…

Tovább »

A halállal kapcsolatos tudatosság és az oktatás

A rettegéskezelés elmélete ’Az utolsó tabu: a halálhoz való viszonyunk és a fenntarthatóság’ című podcast epizódban Köves Alexandra Király Gáborral, a kutatóközpont szakmai vezetőjével, beszélgetett a halál és a fenntarthatóság összefüggéseiről. Ahogy azt a podcastban is hallhatjuk, Solomon és munkatársai, a rettegéskezelés elméletével foglalkozó kutatók szerint a mindennapi életünket a halál árnyékában éljük. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk nem észrevenni, hogy múlandó lények vagyunk, hogy a fizikai világhoz tartozunk, ahol szétesnek a dolgok, ahol minden véges. Ha valami erre emlékeztet minket, akkor próbáljuk a feltörő…

Tovább »

Nottinghami Egyetem címzetes docense lett az FHERC szakmai vezetője

Király Gábort, az Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ szakmai vezetőjét, 2021. augusztus 1-től a Nottinghami Egyetem címzetes egyetemi docensévé nevezték ki. Az együttműködés keretében Király Gábor a következő 3 évben a Nottinghami Egyetem oktatáskutatással foglalkozó egységével (School of Education) dolgozik együtt. A közös munka kiterjed egyrészt kutatásmódszertani workshopok tartására, másrészt az oktatás és a munka jövőjével kapcsolatos közös kutatásokban való részvételre. Ez a kinevezés továbbá nagyszerű lehetőséget teremt a két intézmény közötti további kutatási kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére is.

Tovább »

Szerkesztett tanulmánykötetben publikált kutatónk

  Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője kevert módszertanú diskurzuselemzést bemutató fejezetet publikált a The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis című szerkesztett kötetben. A most megjelent, kevert módszertanokra fókuszáló kötet bemutat kvantitatív és kvalitatív gyökerű megközelítéseket is, külön kitérve azon módszertanokra, amelyek természetüknél fogva kevert szemléletűek. A Géring Zsuzsanna által jegyzett fejezet a kevert módszertanú diskurzuselemzés (Mixed Methodological Discourse Analysis) definícióját, különböző alkalmazási lehetőségeit, korlátjait és alkalmazásának lépéseit járja körül. Géring kevert diskurzuselemzést alkalmazó kutatások példáján keresztül mutatja be az egyes, a kutatás során…

Tovább »

Részvétel a nemzetközi ‘University and Industry Innovation Network’ online konferencián

2021.06.14-16 között rendezték meg idén a ‘University and Industry Innovation Network’ online konferenciát, melyen három kutatónk képviselte központunkat egy közös kutatással. Szendrei-Pál Eszter, Király Gábor és Rakovics Márton angol nyelvű előadásának címe “Do top business schools claim to equip students with the skill of tomorrow?”. Kutatásukban a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzésének online programleírásait elemzik. A szövegelemzés középpontjában a jövő készségei voltak, melyek megjelenését csoportokba rendezve vizsgáltak a korpuszon. Kutatásuk eredményeként 4 kategóriába tudták rendezni az egyetemeket attól függően, hogy mely jövő…

Tovább »

Módszertani workshop a szövegbányászatról

Szövegbányászati módszertani workshop vendége volt Géring Zsuzsanna, kutatócsoportunk vezetője. A június nyolcadikán tartott online workshop fókuszának középpontjában a nagyméretű szöveges adatok számítógépes elemzése, és szociológiában való alkalmazása volt. Az eseményen kutatócsoportunk vezetője mellett Barna Ildikó, Bodor Péter, Kmetty Zoltán, Ring Orsolya és Sik Domonkos számoltak be saját tapasztalataikról és meglátásaikról a szövegbányászati módszerekkel kapcsolatban. A szövegbányászati módszerek – az egyre növekvő digitális és internetes adatfelhalmozástól nem függetlenül – egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mind a nemzetközi mind a hazai tudományos térben. A szociológia sem kivétel ez…

Tovább »

Már elérhető a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretein belül megrendezett nemzetközi fenntarthatósági konferencia konferenciakötete online

Központunk egyik tagja, Szendrei-Pál Eszter előadóként részt vett a 2020 november 12-én megrendezett ‘Fenntartható fejlődési célok felsőoktatási intézmények számára – Milyen célokat kell elérniük és hol tartanak most?’ angol nyelvű kutatásával a ‘Fenntarthatóság az egyetemen’ szekcióban. A kutatónk angol nyelvű írását is tartalmazó konferenciakötet már elérhető IDE kattintva. Eszter kutatásában részletesen elemezte a Budapesti Gazdasági Egyetem által kitűzött fenntarthatósági célok megvalósulását, a felmerült nehézségeket, valamint jövőbeni lehetőségeit is. Ezek alapján létrejött a BGE fenntarthatósági fejlődésének SWOT analízise. Ezzel kapcsolatos hírünk IDE kattintva érhető el.

Tovább »

Digitalizáció a felsőoktatásban – szekció elnöklet az STS nemzetközi konferenciáján

2021. május 3-5. között került sor a Grazi Egyetem Tudomány, Technológia és Társadalom Intézetének (Science, Technology and Society Unit – STS) 19. konferenciájára, melynek idei témája Kritikai kérdések a tudomány, technológia és társadalomtudományok területén (Critical Issues in Science, Technology and Society Studies) volt. Az online megtartott konferencia Digitalizáció a felsőoktatásban című szekciója Géring Zsuzsanna és Király Gábor elnöklésével zajlott. A nyolc prezentációt felölelő szekcióban az előadók a digitalizáció felsőoktatásban betöltött szerepét járták körül, arra keresvén a választ, hogy a digitalizáció önmagában forradalmasítja-e a felsőoktatást, vagy…

Tovább »