Szerkesztett tanulmánykötetben publikált kutatónk

 

Géring Zsuzsanna, az FHERC vezetője kevert módszertanú diskurzuselemzést bemutató fejezetet publikált a The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis című szerkesztett kötetben. A most megjelent, kevert módszertanokra fókuszáló kötet bemutat kvantitatív és kvalitatív gyökerű megközelítéseket is, külön kitérve azon módszertanokra, amelyek természetüknél fogva kevert szemléletűek. A Géring Zsuzsanna által jegyzett fejezet a kevert módszertanú diskurzuselemzés (Mixed Methodological Discourse Analysis) definícióját, különböző alkalmazási lehetőségeit, korlátjait és alkalmazásának lépéseit járja körül. Géring kevert diskurzuselemzést alkalmazó kutatások példáján keresztül mutatja be az egyes, a kutatás során hozott döntések későbbi hatásait – akár magukra a kutatási eredményekre, akár azok interpretációjára vonatkozóan. Ezekkel a példákkal és döntési utakkal megmutatva a kevert módszertanú diskurzuselemzés lehetséges alkalmazási módjait.

The Routledge Reviewer’s Guide to Mixed Methods Analysis (2021)
1st Edition, ed.: Anthony J. Onwuegbuzie & R. Burke Johnson
New York: Routledge

További információk a könyvről, és annak elérhetőségéről ITT.