Jövőábrázolások – előadás a European Sociological Association online konferencián

A European Sociological Association (ESA) 2021-es online konferenciáján adtak elő kutatóink szeptember 3-án. Géring Zsuzsanna és Király Gábor prezentációjukban a Rakovics Mártonnal és Tamássy Rékával közösen készült kutatásukat mutatták be, melyben a felsőoktatási intézmények jövőábrázolását elemezték.

Kutatóink a Times Higher Education 2019-es top 100 gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmény bemutatkozó szövegeiben térképezték fel a ’future’ kifejezés használatát. Az elemzés alapja az a feltételezés, hogy az egyetemek szervezeti legitimációjának fontos eszköze a szervezeten kívüli kommunikáció, különösképpen a szervezet jövőbeli szerepének diszkurzív megalkotása és fontosságának hangsúlyozása.  A kutatás során a ’future’ szó környező szóhasználatát, a kifejezést tartalmazó mondatokban megjelenített ágenciát, és az alkalmazott diszkurzív stratégiákat vizsgálta kutatócsoportunk vezetője munkatársaival.

A jövővel kapcsolatban megjelent ágenciákat kutatóink hat fő csoportba osztották: felkészítő (preparing), alakító (shaping), alkalmazkodó (adjusting), felfedező (exploring), személyes (personal future) és társadalmi (social responsibility) szintű és irányú ráhatást azonosítottak. Az elkülönített ágencia-keretek együtt járásainak elemzéséből pedig két fő diszkurzív startégiát találtak kirajzolódni: azon jövőképeket, melyek egyén központúak, és a jövőre felkészítik a hallgatót, illetve megtanítják őt a jövőhöz való alkalmazkodásra, illetve azokat, melyek közösségi vagy globális szinten konstruálják meg a jövőt, melyet alakítható tényezőnek tartanak.