Nemzetközi publikáció a felsőoktatási intézmények legitimációs válságáról

Megjelent kutatóink Having nothing but questions? The social discourse on higher education intitutions’ legitimation crisis című tanulmánya a Journal of Futures Studies-ban.

Géring Zsuzsanna és Király Gábor, kutatócsoportunk vezetője és szakmai vezetője, a jövő egyetemével szemben állított társadalmi elvárásokat, és az intézmények azokra adott válaszait járják körül. Tanulmányukban a felsőoktatási intézmények három, jól körvonalazható jövőbeli szerepét mutatják be. A gazdasági („vállalkozó egyetem”), a munkaerőpiaci utánpótlás-központú, és a társadalmi szerepvállalásra összpontosító felsőoktatási modellek részletes ismertetése során kihangsúlyozzák, hogy az egyetemek ezen intézményi perszónákkal a napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapó, külső- és belső legitimációs elvárásoknak kívánnak megfelelni. A publikációban az egyes szerepek lehetséges előnyeit és buktatóit, illetve a velük járó társadalmi következményeket is áttekintik.  Végül, a cikk a szervezeti homogenitás és heterogenitás kérdéskörét is felvázolja a bemutatott felsőoktatási szerepekhez kapcsolódva.

A publikáció ITT érhető el online.