Új nemzetközi publikáció a horizon scanning módszertan alkalmazásáról

A Futures & Foresight Science folyóiratban megjelent kutatócsoportunk legújabb publikációja, melyet Géring Zsuzsanna, Király Gábor és Tamássy Réka jegyeznek. A cikk a viszonylag új megközelítésnek számító horizon scanning kutatási módszer alkalmazási módját, annak nehézségeit és ezen nehézségekre adott lehetséges válaszokat mutatja be. Kutatóink a publikációban a módszertan négy aspektusára koncentráltak. A cikk így az adatgyűjtési sablon megalkotásán, az optimális kutatási fókusz megtalálásán, a kulturális kontextus és a potenciális érintettek definiálásán és az elemzett diskurzus vakfoltjaira való reflektáláson, mint módszertani döntési pontokon viszi végig az olvasót.

A módszertani reflexió kiindulási alapja a kutatócsoportunk által készített, horizon scanning alkalmazásával készült, felsőoktatás jövőjét befolyásoló tényezőkről és azok hatásairól szóló kutatás. A kutatásról eddig megjelent négy angol nyelvű beszámoló itt érhető el.

A Futures & Foresight Scienceben megjelent publikáció angol nyelven itt érhető el.