Az EBEN kutatási konferencián jártunk Bécsben

eben_1

Az EBEN (European Business Ethics Network) kutatási konferenciáját idén Bécsben rendezték meg 2018. szeptember 6-8. között. A konferencia az üzleti etika témáját járta körül, azon belül is a vállalatok és szereplőik csaló magatartásának vizsgálata volt középpontban. A konferencián előadóként vett részt Nick Chandler, jelenleg is zajló kutatásunk projektvezetője, melynek fókuszában a hallgatói csalás áll. Előadásának témája volt az oktatók reakciója az üzleti hallgatók csalási magatartására.

A konferencia Richard Nielson izgalmas előadásával kezdődött, melyben az akciókutatás hasznára és relevanciájára hívta fel a figyelmet.

A társadalomtudományi megközelítést vetette össze az akciókutatással, hat példán szemléltetve utóbbi módszer használatát. A hallgatói csalás témájában zajló kutatásunk máig kvalitatív alapokon nyugszik, azonban az akciókutatás új lehetőségeket vet fel: meglévő interjúink tartalmából akcióterv születhet, melyet az akciók végrehajtása után ki lehet értékelni. A terület szakirodalma egyelőre nem túl széles, így ennek a résnek a betöltése ígéretes lehet a projekt jövőjére nézve.

A következő nap tartotta meg Nick Chandler “Dealing with cheating? A qualitative analysis of reactions to cheating as modes of conflict management” c. előadását, melyben a konfliktuskezelés különböző módjait térképezte fel a vizsgált oktatók körében, a hallgatók csalási magatartása esetén.


A prezentációt számos javaslat és észrevétel követte a hallgatóság professzorai részéről, ezek között szerepelt egy longitudinális kutatás ötlete a BGE új etikai kódexének bevezetése után, illetve a vizsgacsalás és a plágium megkülönböztetése a kutatásban, mivel ezek más és más konfliktusokat vonhatnak maguk után. Előkerült továbbá a nemzetközi, országok közti különbségek témája is.

Egy újabb kutatási irány is felmerült a konferenciának köszönhetően: a kutatás szélesebb körökre való kiterjesztése, melyet így interjúk helyett kérdőíves formában lehetne folytatni. Azonban az interjúk is rejthetnek még magukban kiaknázatlan lehetőségeket, ilyenek például az oktatók érzelmei és konfliktuskezelési stratégiái, amikor csalással szembesülnek. A csalás oktatókra gyakorolt érzelmi hatása volt a témája egy, a projekthez kapcsolódó másik előadásnak is, melyet egy vilniusi konferencián tartottunk meg 2018 októberében.