Hanyatlás vagy megújulás a felsőoktatásban? A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ új Horizon Scanning jelentéssorozata

A Budapesti Gazdasági Egyetem Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központja (FHERC) egy új Horizon Scanning jelentéssorozatot indított, amely az akadémiai és szakértői diskurzusok alapján arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen trendek azonosíthatók a felsőoktatás jövőjével. Ez a projekt – amely egy hosszabb NKFIH által támogatott kutatás (FK127972) része – a COVID19 járvány körüli megváltozott helyzet miatt égetően aktuálissá vált. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy folyamatosan nyilvánosan elérhetővé tesszük a készülő jelentéseinket, hogy segíthessük a szektor különböző érintettjeit eligazodni napjaink átalakuló felsőoktatási környezetében.

A felvezető részben (itt elérhető) bemutatjuk a projektet, a kutatócsoportot és röviden vázoljuk az alkalmazott módszertant. Az első részben pedig (itt elérhető) azokat a kihívásokat és ösztönzőket vesszük számba, amelyek a felsőoktatás tudástranszfert nyújtó szerepéhez kapcsolódnak. A második rész (itt elérhető) a rugalmas tanulási környezet kialakításával kapcsolatos kihívásokat és kezdeményezéseket mutatja be. A harmadik rész (itt elérhető) a képesítések rendszerének (credential-piac) változásait és ennek hatásait veszi számba, és nyújt lehetséges jövőképeket ezzel kapcsolatban.

Jelentéseinket azonnal és nyilvánosan elérhetővé tesszük ahogy elkészülnek.

A jelentések ugyanazt a struktúrát követik. Mindig a jelen helyzet leírásával kezdődnek, amelyet a fő kihívások és kezdeményezések feltérképezése követ. Elemzéseinket lehetséges utak és szcenáriók felvázolásával zárjuk, melyek segítséget adhatnak a felsőoktatási intézmények számára saját útjuk és válaszaik kialakításához.

A sorozat további részeiben olyan területeket tervezünk feldolgozni, mint például a rugalmas tanulási környezet kialakításában rejlő lehetőségek és nehézségek, vagy a kihívások és mozgatórugók a diplomák átalakuló piacán (különös tekintettel az ún. micro-credentials jelenségre) stb.