Hogyan építik fel jövőbeli profiljukat az innovatív, élvonalbeli egyetemek?

A felsőoktatás eredendően kapcsolódik a jövőhöz, mivel a jövő munkavállalóit és állampolgárait formálja. De vajon felfedezhetjük-e ezt a jövőorientáltságot a vezető innovatív egyetemek által kínált tanulmányi programokban? A kérdés megválaszolása érdekében kutatóközpontunk három kutatója átfogó elemzést végzett a vezető innovatív egyetemek mesterképzési programjairól: Fehér – Géring – Király, 2021.

Miért a mesterképzés?

A mesterképzések komplex tudást és készségeket igényelnek, amelyeket olyan globális vagy helyi munkaerőpiaci területeken tudnak kamatoztatni a hallgatók, ahol magas szintű problémamegoldó és hálózatépítő készségek szükségesek. Ilyen értelemben a mesterképzések jól mutatják az egyetemek profilját és jövőbeli elképzeléseit. Következésképpen online megjelenítésük kommunikálja és reklámozza a programokat a tapasztalt szakemberek számára, akiknek jellemzően magasak az elvárásaik. Ez különösen igaz az innovatív felsőoktatási intézményekre, ahol a jövőorientált tanulmányok jelentősen támogathatják az egyetem imázsát, és előzetes előrejelzést adhatnak az oktatás jövőbeli irányairól.

Ennek megfelelően tanulmányunk három kiemelkedő földrajzi terület (USA, Nyugat-Európa, Távol-Kelet és Kína) harminc kiválasztott vezető innovatív egyeteme által kínált 2708 mesterképzési programjának leírását vizsgálja. E programokhoz kapcsolódóan a STEM és az üzleti programok interdiszciplinaritását vizsgáltuk, mint a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos egyik legfontosabb szempont.

Interdiszciplinaritás – vannak példák, de még nem meghatározó

Kutatásunk során arra jutottunk, hogy az interdiszciplináris tanulmányok a STEM területén az összes program 15%-át teszik ki. Azaz megjelennek olyan képzési ajánlatok, amelyek a STEM programon belül nem csak STEM tárgyakat és témákat kínálnak, de arányuk egyelőre csekély.

További, nem várt eredmény, hogy a régebbi – 18. században vagy korábban alapított – egyetemeken a nem tudományos-technológiai terület dominál a mesterképzések terén. Ez az eredmény arra utal, hogy az fiatalabb egyetemek a STEM-hangsúlyos képzési kínálatukkal jobban reagálnak a trendek változásaira, és ez akár magyarázhatja is gyors felemelkedésüket a rangsor élére.

A tanulmányban részt vevő harminc innovatív egyetem 2708 vizsgált mesterképzése közül mindössze 430 (16%) kínál üzleti vonatkozású képzést. Az üzleti vonatkozású mesterképzések viszonylag alacsony aránya ellenére jelentős arányban vannak interdiszciplináris programjaik. Ebből a 16 százaléknyi mesterképzésből ugyanis mindössze 6% kínál kizárólag üzleti vonatkozású tananyagot, a többi 10% pedig interdiszciplináris programot.

Ugyanakkor külön érdekesség, hogy megjelennek egyedi képzési irányok is az innovatív egyetemeken, amelyek tisztán tükrözik a gazdaság és a társadalom változó tendenciáit. Néhány emblematikus példa: Public Policy Data Science, Cybersecurity and Leadership, Digital Anthropology, Sustainability Leadership vagy Medical Humanities and Risk. Ezek nem egyszerűen jövőorientált képzési irányok, hanem egyben a felsőoktatás globalizált piacán a munkaerőpiaci igényekre is választ kínálnak.

Összefoglalva, a vezető innovatív felsőoktatási intézmények képzési portfóliójának többségét a STEM-tanulmányok teszik ki, figyelemre méltó interdiszciplináris tanulmányi lehetőségekkel, valamint az üzleti tanulmányokban az innováció és a foglalkoztathatóság terén betöltött jelentős szerepükkel. Az innovatív felsőoktatási intézmények képzési programjainak ez a rajzolata feltehetően a várható jövőbeli kompetenciákat és társadalmi-gazdasági trendeket tükrözi a technológia és a fenntarthatóság terén. Az interdiszciplináris tanulmányok és a rendelkezésre álló személyre szabott mesterképzések komplex kognitív kompetenciákat és felelős tudást biztosítanak.