Változó digitalizációs és szocializációs elvárások a felsőoktatásban a COVID-19 járvány előtt és után – új tudományos publikáció

Megjelent Fűzi Beatrix, Géring Zsuzsanna és Szendrei-Pál Eszter új cikke Changing expectations related to digitalisation and socialisation in higher education. Horizon scanning of pre- and post-COVID-19 discourses címmel az Educational Review-ban.

Kutatócsoportunk tagjai friss publikációjukban a koronavírus hatásait vizsgálták a felősoktatás fontosabb szereplőinek felsőoktatással kapcsolatos elvárásaira.

Kutatásukban a horizon scanning megközelítést alkalmazva elemeztek akadémiai és szakértői forrásokat, hogy feltárják a különböző érintett csoportok felsőoktatással kapcsolatos elvárásait és azok változásait az elmúlt években.

A feltárt elvárások közül kiemelkedő figyelmet fordítottak a felsőoktatási szereplők digitalizációval és szocializációval kapcsolatos igényeire, illetve ezek egymásra hatására.

Eredményeik alapján kijelenthető, hogy a már pandémia előtt is hangsúlyos digitalizációs elvárások egy része a koronavírus-helyzet hatására szinte egyik napról a másikra teljesült. A hirtelen végbement digitális átállás a felsőoktatás összes szereplőjére komoly hatással volt.

Ez a váratlanul gyors változás felszínre hozta a felsőoktatás addig rejtett erőforrásait és lehetőségeit, mindeközben pedig új, addig kevésbé hangsúlyozott elvárásokra világított rá. Ezen új elvárások egyik legjelentősebbike a felsőoktatáson keresztül megélhető szocializáció, melynek fontosságát tovább növelte az élet többi területén is átélt bezártság érzet.

A cikk ITT érhető el angol nyelven.