Jövőkonstrukciók és cselekvés: nemzetközi publikáció minősített szaklapban

Magas minősítésű (Q2) nemzetközi szakfolyóirat publikálta Király Gábor, Géring Zsuzsanna és Tamássy Réka Future and agency frames: how business schools construct the term future and what they claim to do about it?’ című tanulmányát.

A Journal of Futures Studies-ban megjelent cikkben a kutatók a Times Higher Education 2019-es top 100 felsőoktatási intézményeinek online szövegeiben elemezték a jövő diskurzív megalkotását és azt, hogy milyen szerepet szánnak maguknak az intézmények ezen jövőképekben.

Király és munkatársai az intézmények bemutatkozási szövegeinek elemzése során hat különböző módját találta az intézményi cselekvési tér kijelölésének, ezek a (a) felkészülés, b) alakítás, c) felelősség, d) felfedezés, e) személyes jövő, és f) alkalmazkodás.

A tanulmány itt érhető el angol nyelven.